Home | Contact | Uitleg | Steun ons

Prekenarchief Chr. Ger. Kerk Middelharnis

  
 
 
Datum: 20160522 O Beluister Download
Titel: Psalm 110:1a, 'De verheerlijkte Christus' 1. Wie Hij is 2. Waar Hij is 3. Wat Hij doet Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20160522 A Beluister Download
Titel: H.C. zondag 31 vraag 83-84, Mattheüs 25:1-13 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20160516 O Beluister Download
Titel: Mattheüs 28:18-20, 2e Pinksterdag - 'De heerlijke zelfopenbaring van Christus' 1. Zijn grote macht 2. Zijn grote opdracht 3. Zijn grote aandacht Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20160515 O Beluister Download
Titel: Hosea 1:11b, 1e Pinksterdag - Doopsbediening van Naomi van der Sluijs - 'Gods grote verlossing' 1. Israël 2. De Kerk 3. Ons persoonlijk Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20160515 M Beluister Download
Titel: Pinksterfeest 2016, vertelling: Maarten Buth, leiding: Florian Quik Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Pinksterfeest Voorganger: Zondagsschool "Obadja"
Datum: 20160515 A Beluister Download
Titel: Romeinen 5:5b, 1e Pinksterdag - 'De vrucht van Pinksteren is liefde' 1. Zij is afkomstig van God 2. Zij wordt uitgestort in het hart 3. Zij wordt geschonken door de Heilige Geest Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20160509 A Beluister Download
Titel: Boekpresentatie van het boek 'De Heilige Doop' - Bijbelse grondslag, rijkdom en praktijk van de kinderdoop - ISBN9789462786394 (gebonden), ISBN9789462789203 (e-book) Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Gemeenteavond Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20160508 O Beluister Download
Titel: Lukas 24:52-53, 'Blijdschap na Jezus' hemelvaart' Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. C.J. Drooger
Datum: 20160508 A Beluister Download
Titel: Handelingen 1:12-14, 'Bijeen na Jezus' hemelvaart' Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. C.J. Drooger
Datum: 20160505 O Beluister Download
Titel: Jesaja 52:13-16, Hemelvaartsdag - 'De weg van de Knecht des Heeren' 1. Zijn vernedering 2. Zijn verhoging 3. Onze roeping Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20160501 O Beluister Download
Titel: Handelingen 20:7-12, 'Een slapende jongen in de kerk' 1. Uit de wereld geroepen 2. Uit het venster gevallen 3. Uit de doden opgewekt Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. A.J.T. Ruis
Datum: 20160501 A Beluister Download
Titel: Numeri 10:1-2a, 3, 9, 'Het evangelie van de zilveren trompetten' 1. De trompetten en de gevende hand van God 2. De trompetten en de sprekende stem van God 3. De trompetten en het horend oor van God Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. A.J.T. Ruis
Datum: 20160428 R Beluister Download
Titel: Psalm 90:10b, Rouwdienst Wouterina Dirkje Christina Driesse - 1 juni 1948 - 22 april 2016 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Rouwdienst Voorganger: br. B.J. de Bakker
Datum: 20160425 O Beluister Download
Titel: Johannes 21:24-25, 'Het getuigenis over Christus' 1. De waarheid daarvan 2. De overvloed daarvan Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20160425 A Beluister Download
Titel: H.C. zondag 29 en H.C. zondag 30 vraag 80, Hebreën 9:24-10:14 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20160421 M Beluister Download
Titel: Ouderenmiddag - meditatie: dhr. B.J. de Bakker, spreker: dhr. G. Slootweg - 'Willem van Oranje' Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Ouderenmiddag Voorganger: dhr. B.J. de Bakker, dhr. G. Slootweg
Datum: 20160417 O Beluister Download
Titel: Johannes 21:17m, Bediening H.A. - 'Heere! Gij weet alle dingen, Gij weet, dat ik U liefheb.' Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20160417 A Beluister Download
Titel: Johannes 21:19b, Nabetrachting H.A. - 'Christus roept Petrus Hem te volgen' 1. Wie hij volgen moet 2. Hoe hij volgen moet 3. Het wonder van dat volgen Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20160415 A Beluister Download
Titel: Psalm 143:11, 'Gebed om verlossing' Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Bidstond Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20160410 O Beluister Download
Titel: Johannes 21:16a, Voorbereiding H.A. - 'Christus hersteld Petrus als apostel' 1. De genade daarin 2. De weg daartoe 3. De reactie daarop Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20160410 A Beluister Download
Titel: H.C. zondag 30 vraag 81-82, 1 Korinthe 10:1-22, Voorbereiding H.A. Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20160405 A Beluister Download
Titel: Markus 11:1-26 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Bijbellezing Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20160403 O Beluister Download
Titel: Johannes 21:1-14, 'De derde verschijning van de Heere Jezus aan Zijn discipelen' 1. Om hun geloof te bevestigen 2. Om hun roeping te bevestigen 3. Om hun afhankelijkheid te bevestigen Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20160403 A Beluister Download
Titel: H.C. zondag 28, Lukas 22:14-20 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20160329 R Beluister Download
Titel: Johannes 11:25, Rouwdienst Elbert Beket - 28 mei 1923 - 23 maart 2016 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Rouwdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20160329 R Liturgie Beluister Download
Titel: Gemeente: -
Type: - Voorganger:
Datum: 20160328 O Beluister Download
Titel: 2e Paasdag - Johannes 20:21-23, 'De verschijning van de Heere Jezus aan de discipelen' 1. Hij geeft hen een opdracht 2. Hij geeft hen een belofte 3. Het effect dat dit alles had Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20160327 O Beluister Download
Titel: 1e Paasdag - Handelingen 2:24, 'Petrus verkondigt Pasen' 1. De noodzaak van Pasen 2. Het wonder van Pasen 3. De vrucht van Pasen Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20160327 M Beluister Download
Titel: Paasfeest - vertelling: dhr. M. van der Baan, leiding: dhr. F.J. Quik Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Paasfeest Voorganger: Zondagsschool "Obadja"
Datum: 20160327 A Beluister Download
Titel: 1e Paasdag - Mattheüs 28:5-7, 'Engelen verkondingen de opstanding van Jezus' 1. Het zoeken naar Jezus 2. De verkondiging over Jezus 3. Het getuigen van Jezus Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20160325 A Beluister Download
Titel: Goede Vrijdag - Handelingen 2:22-23, 'Petrus verkondigt Goede Vrijdag' 1. De persoon van de prediker 2. Het thema van de prediking 3. De ernst van de prediking Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20160320 O Beluister Download
Titel: Markus 14:39, 'De lijdende Christus spreekt dezelfde woorden' 1. De omstandigheden 2. De verbijstering 3. De volharding Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20160320 M Beluister Download
Titel: Mattheüs 27:45, 'Hoe de Heere Jezus lijdt in de buitenste duisternis' Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Aangepaste kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20160320 A Beluister Download
Titel: Lukas 23:39-43, 'De bekering van de moordenaar aan het kruis' 1. De openbaring 2. De overvloed 3. De oorzaak Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20160319 A Beluister Download
Titel: Gemeenteavond voor opvoeders - 'Social media' Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Gemeenteavond Voorganger: Steven Middelkoop
Datum: 20160317 M Beluister Download
Titel: Ouderenmiddag, 'Flakkeese klederdracht' Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Ouderenmiddag Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20160313 O Beluister Download
Titel: Hebreën 13:12-14, 'Jezus lijdt buiten de poort' 1. Het verleden 2. Het heden 3. De toekomst - i.v.m. 85-jarig bestaan gemeente op 9 maart 2016 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20160313 A Beluister Download
Titel: H.C. zondag 27 vraag 74, Psalm 81 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20160313 A Beluister Download
Titel: H.C. zondag 27 vraag 74, Psalm 81 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20160309 M Beluister Download
Titel: Markus 1:29-39, Biddag - 'De Heere Jezus in het gebed' 1. De omstandigheden 2. De inhoud 3. De vermaning Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20160309 A Beluister Download
Titel: Hebreën 9:4, Biddag - 'De gouden kruik met manna' 1. De plaats 2. De inhoud 3. Het teken Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20160306 O Beluister Download
Titel: Lukas 22:14-18, 'Jezus viert Zijn laatste Pascha' 1. Dit werpt licht op het verleden 2. Het ziet op het heden 3. Met het oog op de toekomst Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20160306 A Beluister Download
Titel: H.C. zondag 27 vraag 72-73, Psalm 149, Romeinen 6:3-11 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20160303 A Beluister Download
Titel: Zendingsavond - 'Trans World Radio' Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Zendingsavond Voorganger: Zendingscommissie
Datum: 20160301 A Beluister Download
Titel: Markus 10 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Bijbellezing Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20160228 O Beluister Download
Titel: Lukas 22:1-6, 'Het verraad van Judas' 1. Schandelijke ontrouw 2. Onpeilbaar lijden 3. Ontdekkende aanklacht tegen ons Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20160228 A Beluister Download
Titel: H.C. zondag 26 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20160221 O Beluister Download
Titel: Leviticus 16:21-22, Lukas 23:26, 'Simon, de man die voorhanden is' 1. Z'n taak naar Gods raad 2. Z'n weg onder het kruis Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. J.M.J. Kieviet
Datum: 20160221 A Beluister Download
Titel: Spreuken 8:27-31, 'De Heere Jezus Christus als de Goddelijke Wijsheid' 1. Zijn verhouding tot de schepping 2. Zijn verhouding tot de Schepper 3. Zijn verhouding tot de schepselen Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. J.M.J. Kieviet
Datum: 20160218 M Beluister Download
Titel: Ouderenmiddag, 'De reformatie in Vlaanderen' Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Ouderenmiddag Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20160214 O Beluister Download
Titel: Mattheüs 18:21-35, 'De gelijkenis over de vergeving' 1. De aanleiding 2. De inhoud 3. De lessen Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20160214 A Beluister Download
Titel: Psalm 85:3, 'De vergeving van zonden' 1. De noodzaak 2. De vervulling 3. De uitvoering Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20160207 O Beluister Download
Titel: Mattheüs 18:15-20, 'Omgang met elkaar in de gemeente' 1. Opzoekende liefde 2. Kracht van het gebed 3. De aanwezigheid van Christus Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20160207 A Beluister Download
Titel: H.C. zondag 25 vraag 66-68, Markus 9:14-29 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20160202 A Beluister Download
Titel: Markus 10:17-34 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Bijbellezing Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20160131 O Beluister Download
Titel: Mattheüs 8:14-17, 'Hij heeft onze ziekten op Zich genomen' 1. Het teken van Zijn rijk 2. De waarheid van Zijn woord 3. De vrucht van Zijn Geest Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. J. van Walsem
Datum: 20160131 A Beluister Download
Titel: Mattheüs 5:20, 'Christus' prediking van het koninkrijk der hemelen' 1. De handhaving van Gods norm 2. De vervulling in Zijn persoon 3. De vernieuwing tot Gods eer Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. J. van Walsem
Datum: 20160129 R Beluister Download
Titel: Hebreën 9:27-28, Rouwdienst Danker Peeman - 25 februari 1943 - 24 januari 2016 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Rouwdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20160124 O Beluister Download
Titel: Mattheüs 18:10, 'De engelen' 1. Hun plaats 2. Hun dienst 3. Hun onderwijs Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20160124 A Beluister Download
Titel: H.C. zondag 25 vraag 65, Johannes 1:1-18 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20160121 A Beluister Download
Titel: Ouderenmiddag, 'De Falklandeilanden' Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Ouderenmiddag Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20160120 A Beluister Download
Titel: Kerkgeschiedenis - 'Geloofstaal uit de catacomben' Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Lezing Voorganger: Centraal Verband, br. A. Douw
Datum: 20160117 O Beluister Download
Titel: Mattheüs 18:11, Bediening H.A. - 'Want de Zoon des mensen is gekomen om zalig te maken dat verloren was' Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20160117 A Beluister Download
Titel: Mattheüs 18:7-9, Nabetrachting H.A. - 'Schandelijke ergernissen' 1. De werkelijkheid daarvan 2. De strijd daartegen 3. De gevolgen daarvan Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20160113 A Beluister Download
Titel: Mattheüs 18:12-14 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Bidstond Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20160110 O Beluister Download
Titel: Mattheüs 18:3, Doopsbediening van Nora Looij, Milan Buth - 'We moeten Gods koninkrijk ingaan als een kind' 1. Wedergeboorte 2. Nederigheid 3. Gods liefde Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20160110 A Beluister Download
Titel: Jeremia 4:14, Voorbereiding H.A. - 'Oproep tot hartelijke bekering' Dit is een oproep tot: 1. inkeer 2. afkeer 3. heenkeer Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20160105 A Beluister Download
Titel: Markus 10:1-16 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Bijbellezing Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20160103 O Beluister Download
Titel: Psalm 66:16-20, 'De verlossing van God' 1. Waarom spreekt hij 2. Waarover spreekt hij 3. Om Wie spreekt hij Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20160103 A Beluister Download
Titel: H.C. zondag 24, Johannes 15:1-17 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20160101 O Beluister Download
Titel: Psalm 31:17a, Nieuwjaarsdag - 'Laat Uw aangezicht over Uw knecht lichten' Een nieuwjaarsgebed: 1. voor ons persoonlijk 2. voor de kerk van Christus 3. voor onze gemeente Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20151231 A Beluister Download
Titel: Psalm 31:16a, Oudejaarsdag - 'Mijn tijden zijn in Uw hand' 1. De tijd van ons leven 2. De tijd van de eeuwige heerlijkheid 3. De tijd van de eeuwige straf Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20151227 O Beluister Download
Titel: Lukas 2:13-14, 'De engelenzang' 1. De vorm 2. De inhoud 3. De beleving Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20151227 A Beluister Download
Titel: 1 Timotheüs 1:15, 'Het lied van Paulus over het kerstevangelie' Dit evangelie: 1. is betrouwbaar 2. is een levende werkelijkheid 3. leidt tot diepe verwondering Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20151226 O Beluister Download
Titel: Kerstfeest 2015, kerstvertelling: Gea de Bakker-Quist - vrije vertelling: Anja Looij-Verweij - leiding: Florian Quik Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerstfeest Voorganger: Zondagsschool "Obadja"
Datum: 20151225 O Beluister Download
Titel: Mattheüs 1:21, 1e Kerstdag - 'De geboorte van Jezus Christus' 1. Het wonder 2. Het doel 3. De vrucht Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20151225 A Beluister Download
Titel: Lukas 11:27-28, 1e Kerstdag - 'Maria, de moeder des Heeren, zalig verklaard' 1. Door een vrouw 2. Door Jezus zelf Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. K. Visser
Datum: 20151220 O Beluister Download
Titel: Jesaja 40:4, 'Verhinderingen weggenomen' 1. Voor de komst van de Zoon van God 2. Ter verlossing van zondaren 3. Door Zijn Heilige Geest Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20151220 A Beluister Download
Titel: Lukas 1:24-25, 'Elisabeth verbergt zichzelf' 1. Uit blijdschap 2. Uit dankbaarheid 3. Uit een verlangen naar de eer van God Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20151217 M Beluister Download
Titel: Ouderenmiddag, Kerstfeest Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Ouderenmiddag Voorganger: diakenen
Datum: 20151215 M Beluister Download
Titel: Kerstfeest onderbouw Groen van Prinstererschool Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: - Voorganger: Groen van Prinstererschool
Datum: 20151213 O Beluister Download
Titel: Jesaja 4:6, 'Christus wordt ons voorgesteld als een hut' 1. De noodzaak voor die hut 2. De heerlijkheid van die hut 3. De veiligheid in die hut Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20151213 A Beluister Download
Titel: H.C. zondag 23, Romeinen 3:21-31 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20151206 O Beluister Download
Titel: Zacharia 14:4-5, 'God verlost het benauwde Jeruzalem' 1. Langs een ongedachte weg 2. Met koninklijke majesteit 3. Tot geestelijk welzijn Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20151206 A Beluister Download
Titel: H.C. zondag 22 vraag 58, Johannes 6:37-59 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20151201 A Beluister Download
Titel: Markus 9:30-50 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Bijbellezing Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20151129 O Beluister Download
Titel: Mattheüs 15:21-28, 'De aanhouder wint' Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. L.W. van der Meij
Datum: 20151129 A Beluister Download
Titel: Hosea 2:13-14 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. L.W. van der Meij
Datum: 20151122 O Beluister Download
Titel: Richteren 8:11-35, 'Gideon, de man Gods' 1. In zijn kracht 2. In zijn zwakte Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20151122 A Beluister Download
Titel: H.C. zondag 22 vraag 57, 2 Korinthe 5:1-10 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20151118 M Beluister Download
Titel: Ouderenmiddag - Ds. en mw. van den Berg - China Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Ouderenmiddag Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20151117 A Beluister Download
Titel: Markus 9:14-29 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Bijbellezing Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20151116 R Beluister Download
Titel: Psalm 39:8, Rouwdienst Elisabeth Adriaantje Nelis - 28 februari 1922 - 11 november 2015 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Rouwdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20151115 O Beluister Download
Titel: Richteren 8:1-21, 'Gideon's overwinning' 1. Betwist 2. Bestreden 3. Behaalt Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20151115 A Beluister Download
Titel: H.C. zondag 21 vraag 56, Psalm 32 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20151109 R Beluister Download
Titel: Psalm 130, Rouwdienst Dirkje van der Kooij-Knape - 6 februari 1917 - 4 november 2015 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Rouwdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20151108 O Beluister Download
Titel: Richteren 7:15-25, 'Gideon verslaat de Midianieten' 1. De strategie 2. Het gevecht 3. De overwinning Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20151108 A Beluister Download
Titel: H.C. zondag 21 vraag 55, Filippensen 2:1-11 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20151108 A1 Beluister Download
Titel: Samenzang en preekbespreking Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Preekbespreking Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20151104 M Beluister Download
Titel: Genesis 35:7, Dankdag - 'Jakob houdt dankdag te Bethel' 1. Zijn nalatigheid 2. Zijn gehoorzaamheid 3. Zijn dankbaarheid Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee

<< | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | >>


Pagina's: 89 - Aantal: 8845 - www.cgkmiddelharnis.nl