Steun ons
Home | Contact | Uitleg

Prekenarchief Chr. Ger. Kerk Middelharnis

  
 
 
Datum: 20150419 O Beluister Download
Tekst: Galaten 2:20, 'Christus leeft in mij' 1. Leven door het kruis 2. Leven door het geloof 3. Leven door de liefde' Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Kerkdienst Voorganger: Ds. M. van der Sluys
Datum: 20150419 A Beluister Download
Tekst: 1 Korinthe 2:2, NGB artikel 21, 'Allerlei vertroosting in de wonden van Christus' 1. Verzoening 2. Voldoening Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Kerkdienst Voorganger: Ds. M. van der Sluys
Datum: 20150412 O Beluister Download
Tekst: Johannes 20:30-31, '...opdat gij gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zoon van God; en opdat gij, gelovende, het leven hebt in Zijn Naam.' Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20150412 A Beluister Download
Tekst: Handelingen 26:8, 'De opstanding uit de doden' Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20150407 M Beluister Download
Tekst: Markus - begin ontbreekt Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Bijbellezing Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20150406 O Beluister Download
Tekst: MattheŁs 20:18a, 2e Paasdag - 'Laat ons opgaan naar Jeruzalem' Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Kerkdienst Voorganger: Ds. K. Hoefnagel
Datum: 20150405 O Beluister Download
Tekst: Markus 16:6-7, 1e Paasdag - 'De opstanding van Christus uit de doden' 1. De werkelijkheid van deze opstanding 2. De grootheid van Gods genade 3. De belofte voor de toekomst Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20150405 M Beluister Download
Tekst: Paasfeest Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Paasvertelling: Rianne de Geus Voorganger: Zondagsschool "Obadja"
Datum: 20150405 A Beluister Download
Tekst: Lukas 24:36, 1e Paasdag - 'Jezus opgestaan uit de dood' 1. Hij vergadert Zijn volk 2. Hij openbaart Zich aan hen 3. Hij spreek vrede tot hen Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20150403 A Beluister Download
Tekst: Klaagliederen 1:12b, Goede Vrijdag Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20150329 O Beluister Download
Tekst: Zacharia 13:1, Bediening H.A. - 'Een fontein voor het huis van David' Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20150329 A Beluister Download
Tekst: Zacharia 13:2, Nabetrachting H.A. - 'De zegen van de fontein Christus' 1. Een overvloed van zegen 2. Verlossing van het kwaad Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20150326 M Beluister Download
Tekst: Ouderenmiddag, Fam. Rottier met fotopresentatie over Canada Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Ouderenmiddag Voorganger: br. B.J. de Bakker
Datum: 20150325 A Beluister Download
Tekst: Zacharia 13:9b, Bidstond Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Bidstond Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20150322 O Beluister Download
Tekst: Zacharia 13:7, 'Christus in Zijn lijden' 1. De Herder 2. Het zwaard 3. De schapen Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20150322 M Beluister Download
Tekst: Oefenen voor Paasfeest Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Zondagsschool Voorganger: Zondagsschool "Obadja"
Datum: 20150322 A Beluister Download
Tekst: H.C. zondag 15 vraag 39, Lukas 23:20-37 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20150320 A Beluister Download
Tekst: Antisemitisme, opening: Ds. N. van der Want Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
IsraŽlavond Voorganger: dhr. C.G. van der Staaij
Datum: 20150315 O Beluister Download
Tekst: Psalm 57:2, 'De toevlucht onder Gods vleugels' 1. De veiligheid van die plaats 2. De noodzakelijkheid van die plaats 3. De mogelijkheid van die plaats Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Kerkdienst Voorganger: Ds. M.A. Kempeneers
Datum: 20150315 A Beluister Download
Tekst: MattheŁs 26:40-41, 'Het lijden van de Heere Jezus in Gethsťmanť' 1. De beker van de Vader 2. De slaap van Zijn discipelen Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Kerkdienst Voorganger: Ds. M.A. Kempeneers
Datum: 20150314 A Beluister Download
Tekst: Gewetensvorming in de christelijke opvoeding Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Gemeenteavond Voorganger: dhr. J. Post
Datum: 20150311 M Beluister Download
Tekst: Handelingen 16:25, Biddag - Paulus en Silas zingen lofzangen voor God 1. Paulus 2. De stokbewaarder 3. Onszelf Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20150311 A Beluister Download
Tekst: Lukas 12:15, Biddag - 'Een waarschuwing tegen valse begeerten' 1. Menselijke dwaasheid 2. Goddelijke wijsheid 3. Noodzakelijk vertrouwen Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20150308 O Beluister Download
Tekst: 1 Petrus 3:18a, 'Het lijden van Christus' 1. Het feit dat Hij geleden heeft 2. Hoe Hij geleden heeft 3. Waartoe Hij geleden heeft Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20150308 A Beluister Download
Tekst: H.C. zondag 15 vraag 38, Johannes 18:28-40 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20150304 A Beluister Download
Tekst: Markus 8:1-21 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Bijbellezing Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20150301 O Beluister Download
Tekst: MattheŁs 17:24-27, 'Jezus betaalt de tempelbelasting' 1. Vernedering 2. Vrijstelling 3. Voldoening Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20150301 A Beluister Download
Tekst: H.C. zondag 15 vraag 37, Jesaja 53 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20150225 R Beluister Download
Tekst: Jeremia 31:3, Rouwdienst Lena Jacoba Hartman-van der Slik - 21 september 1932 - 20 februari 2015 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Rouwdienst Voorganger: Ds. M.J. Kater
Datum: 20150224 A Beluister Download
Tekst: Condoleance Lena Jacoba Hartman-van der Slik - 21 september 1932 - 20 februari 2015 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Condoleance Voorganger: ouderling H.L. Groenenboom
Datum: 20150222 O Beluister Download
Tekst: MattheŁs 16:22-23, 'Jezus verkondigt Zijn lijden' 1. Zijn onderwijs 2. Zijn sterven en opstanding 3. Zijn dierbaarheid Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20150222 A Beluister Download
Tekst: H.C. zondag 14, Johannes 1:1-18 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20150219 M Beluister Download
Tekst: Ouderenmiddag, Wim Grinwis met fotopresentatie over Flakkee van vroeger Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Ouderenmiddag Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20150215 O Beluister Download
Tekst: Zacharia 12:10, 'De onvoorstelbare heerlijke belofte voor de toekomst van IsraŽl' 1. De bevrijding van IsraŽl 2. De bekering van IsraŽl 3. De boodschap voor ons Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Kerkdienst Voorganger: Ds. A.A. Egas
Datum: 20150215 A Beluister Download
Tekst: MattheŁs 17:14-21, 'Een verloren gevecht' 1. Een pijnlijke ervaring 2. Een diepe aanklacht 3. Een aansporing tot geloof Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20150210 A Beluister Download
Tekst: Markus 7:24-37 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Bijbellezing Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20150208 O Beluister Download
Tekst: Jona 2:1-9, 'Gods wonderen in de buik van een vis' 1. Een gevangenis 2. Een bidvertrek 3. Een ontmoetingsplaats Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Kerkdienst Voorganger: Ds. D.H. Kranendonk
Datum: 20150208 A Beluister Download
Tekst: MattheŁs 17:9-13, 'Christus onderwijst Zijn discipelen' 1. Het Messiasgeheim 2. Het Eliasgeheim 3. Het geheim van het lijden Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20150201 O Beluister Download
Tekst: MattheŁs 17:1-8, 'De verheerlijking van Jezus' 1. Een voorbereiding voor Zijn lijden 2. Een versterking voor Zijn discipelen 3. Een vermaning voor ons Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20150201 A Beluister Download
Tekst: H.C. zondag 13 vraag 34, Filippensen 2:1-11 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20150129 A Beluister Download
Tekst: Zendingsavond - 'Stichting Evangelie en Moslims' Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Zendingsavond Voorganger: Ds. C. Rentier
Datum: 20150125 O Beluister Download
Tekst: Lukas 18:15-17, Doopsbediening van Jenthe Born - 'Het onderwijs van Jezus over de kinderen' 1. Bestraffen 2. Uitnodigen 3. Ontvangen Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20150125 A Beluister Download
Tekst: H.C. zondag 13 vraag 33, Johannes 1:1-18 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20150121 A Beluister Download
Tekst: Lukas 18:1-8, Bidstond - 'De onrechtvaardige rechter' Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Bidstond Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20150118 O Beluister Download
Tekst: Hooglied 2:16, 1 Johannes 4:7-21, Bediening H.A. - 'Mijn Liefste is mijn, en ik ben Zijn, Die weidt onder de leliŽn' Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20150118 A Beluister Download
Tekst: Hooglied 2:15, Nabetrachting H.A. - 'Toewijding aan de Heere' 1. De wijngaard 2. De vossen 3. Het vangen Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20150115 M Beluister Download
Tekst: Ouderenmiddag, presentatie over Bangladesh door Teus en Anneke van Dieren Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Ouderenmiddag Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20150113 A Beluister Download
Tekst: Markus 7:1-23 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Bijbellezing Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20150111 O Beluister Download
Tekst: Hooglied 2:14, Voorbereiding H.A. - 'De liefelijke nodiging tot Christus' 1. De duif 2. De rots 3. De roeping Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20150111 A Beluister Download
Tekst: H.C. zondag 12 vraag 32, 1 Petrus 2:1-10 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee

<< | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | >>


Pagina's: 156 - Aantal: 7785 - www.cgkmiddelharnis.nl