Steun ons
Home | Contact | Uitleg

Prekenarchief Chr. Ger. Kerk Middelharnis

  
 
 
Datum: 20141214 O Beluister Download
Tekst: Jesaja 11:10 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
3e Adventszondag - 'De Verlosser van de heidenen' 1. Hij wordt opgericht 2. Hij wordt begeert 3. Hij geeft rust Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20141214 A Beluister Download
Tekst: H.C. zondag 12 vraag 13, Lukas 4:16-32 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
3e Adventszondag Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20141207 O Beluister Download
Tekst: Jesaja 11:6-9 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
2e Adventszondag - 'Vrede op aarde als het resultaat van het werk van Christus' Deze vrede wordt: 1. geÔllustreerd 2. verworven 3. beleefd Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20141207 A Beluister Download
Tekst: H.C. zondag 11, Handelingen 4:1-12 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
2e Adventszondag Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20141130 O Beluister Download
Tekst: Jesaja 11:2-5 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
1e Adventszondag - 'Jesaja beschrijft de komende Christus' 1. Hij is gevuld met Gods Geest 2. Hij is volmaakt rechtvaardig 3. Hij neemt wraak over de goddelozen Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20141130 A Beluister Download
Tekst: H.C. zondag 10, Romeinen 8:18-30 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
1e Adventszondag Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20141125 A Beluister Download
Tekst: Markus 6:30-56 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Bijbellezing Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20141123 O Beluister Download
Tekst: Psalm 27:4 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
'Eťn ding heb ik van de Heere begeert...' Voorganger: Ds. R. Kok
Datum: 20141123 A Beluister Download
Tekst: 2 Kronieken 24:2, 17 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
'De godsdienstige maar onbekeerde koning Joas' 1. Zijn regeringsperiode ten tijde van hogepriester Jojada 2. Zijn regeringsperiode na het sterven van hogepriester Jojada Voorganger: Ds. H.H. de Haan
Datum: 20141120 M Beluister Download
Tekst: Ouderenmiddag Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Presentatie over Johannes Hus Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20141119 A Beluister Download
Tekst: EzechiŽl 18:29c Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Bidstond - 'Zijn niet uw wegen onrecht?' Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20141117 O Beluister Download
Tekst: Jesaja 11:1 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
'God bewerkt verlossing' 1. Een groot bos 2. Een boomstronk 3. Een groene scheut 4. Een rijpe vrucht Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20141117 A Beluister Download
Tekst: H.C. zondag 9, Jesaja 45:11-25 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
- Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20141112 A Beluister Download
Tekst: Markus 6:14-29 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Bijbellezing Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20141109 O Beluister Download
Tekst: Filemon 8-25 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
'Paulus verzoekt Filemon om Onesimus terug te nemen' 1. De gronden 2. De genade 3. De gevolgen Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20141109 A Beluister Download
Tekst: H.C. zondag 8, Jesaja 40:12-18, Johannes 16:5-15 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
- Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20141105 M Beluister Download
Tekst: Johannes 6:1-15 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Dankdag - 'De wonderbare spijziging' 1. De nood 2. De volheid 3. Het teken Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20141105 A Beluister Download
Tekst: Deuteronomium 10:12-13 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Dankdag - 'De ware dankbaarheid' 1. De reden daarvoor 2. De inhoud daarvan Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20141102 O Beluister Download
Tekst: Filemon 1-7 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
'Paulus schrijft een brief aan Filemon' 1. De aanleiding 2. De aanhef 3. De aanbidding Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20141102 M Beluister Download
Tekst: Lukas 5:3b Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
aangepaste kerkdienst voor anders begaafden - 'Vissers der mensen' Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20141102 A Beluister Download
Tekst: H.C. zondag 7, MattheŁs 15:21-28 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
- Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20141026 O Beluister Download
Tekst: Kolossensen 4:7-18 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
'De getuigen van het evangelie' 1. De bezorgers van de brief 2. De medewerkers in Rome 3. De christenen in Klein-AziŽ 4. Paulus zelf Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20141026 A Beluister Download
Tekst: H.C. zondag 6, Johannes 1:29-43 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
- Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20141026 A01 Beluister Download
Tekst: Samenzang en preekbespreking Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
- Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20141019 O Beluister Download
Tekst: Kolossensen 4:5-6 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
'Praktische vermaningen voor het openbare leven' 1. De wandel 2. De tijd 3. Het spreken 4. Ons antwoord Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20141019 A Beluister Download
Tekst: H.C. zondag 5, Lukas 23:33-43 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
- Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20141016 M Beluister Download
Tekst: Ouderenmiddag Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
dhr. van Kempen - 'IndiŽ vroeger en nu' Voorganger: ouderling B.J. de Bakker
Datum: 20141015 A Beluister Download
Tekst: IsraŽlavond - Genesis 15:1-6 - 'IsraŽl na 1948' Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
- Voorganger: Centraal Verband, br. A. Douw
Datum: 20141012 O Beluister Download
Tekst: 2 Kronieken 18:13 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
'Wat wil ik horen?' Voorganger: Ds. L.W. van der Meij
Datum: 20141012 O Beluister Download
Tekst: 2 Kronieken 18:13 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
'Wat wil ik horen?' Voorganger: Ds. L.W. van der Meij
Datum: 20141012 A Beluister Download
Tekst: 1 Johannes 2:12-17 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
'Hebt de wereld niet lief' Voorganger: Ds. L.W. van der Meij
Datum: 20141005 O Beluister Download
Tekst: HebreŽn 12:2a Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Bediening H.A. - 'Zien op Jezus' Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20141005 A Beluister Download
Tekst: Kolossensen 4:2-6 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Nabetrachting H.A. - 'Praktische vermaningen' We zien: 1. het doel van deze vermaningen 2. dat ze gericht zijn op het verborgen leven 3. dat ze gericht zijn op het openbare leven Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20141001 A Beluister Download
Tekst: IsraŽlavond - Efeze 2:11-22 - 'Het jodendom en wij' Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
- Voorganger: Centraal Verband, br. K. van Walsem
Datum: 20140928 O Beluister Download
Tekst: MattheŁs 7:21 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Voorbereiding H.A. - 'Aangaan aan de dis des verbonds' 1. Een waarschuwing 2. Een onderwijzing 3. Een belofte Voorganger: Ds. A. van de Weerd
Datum: 20140928 A Beluister Download
Tekst: Deuteronomium 32:10 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
'Soli Deo gloria' 1. De vindplaats 2. De rondleiding 3. De onderwijzing 4. De bewaring Voorganger: Ds. A. van de Weerd
Datum: 20140921 O Beluister Download
Tekst: Kolossensen 3:18-4:1 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
'Het christelijke gezinsleven' 1. Het gezin 2. Het gezag 3. De gezindheid Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20140921 A Beluister Download
Tekst: H.C. zondag 4, Hosea 1 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
- Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20140919 A Beluister Download
Tekst: Openingsavond verenigingsseizoen Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Krijn de Jong van de stichting 'Tot Heil des Volks' Voorganger: Centraal Verband
Datum: 20140918 T Beluister Download
Tekst: Jozua 24:15b Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Huwelijksbevestiging van Jaap Buth en Heleen van Wezel Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20140914 O Beluister Download
Tekst: MattheŁs 13: 8-9, 23 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Gelijkenis van de zaaier - 5 - 'Het zaad in de goede aarde' 1. De groei 2. De vrucht 3. De noodzaak om te horen Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20140914 A Beluister Download
Tekst: Kolossensen 3:1-17 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
'Het christelijke leven' Dat wordt gekenmerkt door: 1. hemelse schenking 2. hemelse kleding 3. hemelse lering Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20140907 O Beluister Download
Tekst: MattheŁs 13:7, 22 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Gelijkenis van de zaaier - 4 - 'Het zaad gezaaid tussen de doornen' 1. Wat zijn die doornen 2. Wat is de uitwerking van die doornen 3. Wat is de remedie tegen die doornen Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20140907 A Beluister Download
Tekst: Kolossensen 3:11b Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
'Christus is alles en in allen' 1. De noodzaak van Christus 2. De heerlijkheid van Christus 3. De oproep tot Christus Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20140831 O Beluister Download
Tekst: MattheŁs 13:5-6 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Gelijkenis van de zaaier - 3 - 'Het zaad valt op steenachtige plaatsen' 1. Mensen ontvangen het woord 2. Het schiet geen wortel 3. Er komt verdrukking - Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20140831 A Beluister Download
Tekst: Kolossensen 3:1-11 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
'Leven in toewijding aan God' We kijken naar: 1. boven 2. beneden 3. binnen Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20140824 O Beluister Download
Tekst: Kolossensen 2:16-23 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
'Christus staat boven alles' Daarom moeten afgewezen worden: 1. de Joodse ceremoniŽn 2. bijgeloof 3. dwaalleer Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20140824 A Beluister Download
Tekst: MattheŁs 13:4, 19 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Gelijkenis van de zaaier - 2 - 'Het zaad gevallen bij de weg' 1. De ontvangst 2. De ontneming 3. Zelfonderzoek Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20140817 O Beluister Download
Tekst: Johannes 6:37 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
'Komen tot Jezus Christus' 1. De liefde van de gevende Vader 2. De liefde van de trekkende Geest 3. De liefde van de ontvangende Zoon Voorganger: Prof. dr. A. Baars
Datum: 20140817 A Beluister Download
Tekst: 1 Petrus 2:2-3 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
'Drie kenmerken van de wedergeboorte' 1. Verlangen 2. Groeien 3. Smaken Voorganger: Prof. dr. A. Baars

<< | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | >>


Pagina's: 152 - Aantal: 7590 - www.cgkmiddelharnis.nl