Steun ons
Home | Contact | Uitleg

Prekenarchief Chr. Ger. Kerk Middelharnis

  
 
 
Datum: 20140914 O Beluister Download
Tekst: MattheŁs 13: 8-9, 23 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Gelijkenis van de zaaier - 5 - 'Het zaad in de goede aarde' 1. De groei 2. De vrucht 3. De noodzaak om te horen Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20140914 A Beluister Download
Tekst: Kolossensen 3:1-17 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
'Het christelijke leven' Dat wordt gekenmerkt door: 1. hemelse schenking 2. hemelse kleding 3. hemelse lering Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20140907 O Beluister Download
Tekst: MattheŁs 13:7, 22 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Gelijkenis van de zaaier - 4 - 'Het zaad gezaaid tussen de doornen' 1. Wat zijn die doornen 2. Wat is de uitwerking van die doornen 3. Wat is de remedie tegen die doornen Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20140907 A Beluister Download
Tekst: Kolossensen 3:11b Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
'Christus is alles en in allen' 1. De noodzaak van Christus 2. De heerlijkheid van Christus 3. De oproep tot Christus Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20140831 O Beluister Download
Tekst: MattheŁs 13:5-6 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Gelijkenis van de zaaier - 3 - 'Het zaad valt op steenachtige plaatsen' 1. Mensen ontvangen het woord 2. Het schiet geen wortel 3. Er komt verdrukking - Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20140831 A Beluister Download
Tekst: Kolossensen 3:1-11 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
'Leven in toewijding aan God' We kijken naar: 1. boven 2. beneden 3. binnen Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20140824 O Beluister Download
Tekst: Kolossensen 2:16-23 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
'Christus staat boven alles' Daarom moeten afgewezen worden: 1. de Joodse ceremoniŽn 2. bijgeloof 3. dwaalleer Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20140824 A Beluister Download
Tekst: MattheŁs 13:4, 19 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Gelijkenis van de zaaier - 2 - 'Het zaad gevallen bij de weg' 1. De ontvangst 2. De ontneming 3. Zelfonderzoek Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20140817 O Beluister Download
Tekst: Johannes 6:37 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
'Komen tot Jezus Christus' 1. De liefde van de gevende Vader 2. De liefde van de trekkende Geest 3. De liefde van de ontvangende Zoon Voorganger: Prof. dr. A. Baars
Datum: 20140817 A Beluister Download
Tekst: 1 Petrus 2:2-3 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
'Drie kenmerken van de wedergeboorte' 1. Verlangen 2. Groeien 3. Smaken Voorganger: Prof. dr. A. Baars
Datum: 20140810 O Beluister Download
Tekst: Handelingen 12:3-17 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
'God verlost Petrus uit de boeien op het gebed van de gemeente' 1. Petrus in de boeien 2. Het gebed van de gemeente 3. De verlossing door de Heere Voorganger: Ds. J. van Walsem
Datum: 20140810 A Beluister Download
Tekst: HebreŽn 4:9, 11 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
'Ingaan in de rust van God' 1. Het karakter van die rust 2. De belofte van die rust 3. De aansporing om in te gaan in die rust Voorganger: Ds. J. van Walsem
Datum: 20140803 O Beluister Download
Tekst: Kolossensen 2:11-15 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Doopsbediening Jonnah van der Sluijs - 'De heerlijke verlossing door Christus' 1. Een volkomen pleitgrond 2. Een volkomen vergeving 3. Een volkomen overwinning Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20140803 A Beluister Download
Tekst: MattheŁs 13:3b Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
'Ziet een zaaier ging uit om te zaaien' 1. Hoe hij is 2. Wie hij is 3. De vrucht op zijn arbeid Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20140727 O Beluister Download
Tekst: Efeze 1:7a Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Kerkdienst na vliegramp #MH17 - 'De roep om troost' 1. De noodzaak van deze troost 2. Waar deze troost te vinden is 3. Het gevaar om deze troost te verwerpen Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20140727 A Beluister Download
Tekst: Kolossensen 2:4-10 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
'Paulus vermaant de Kolossensen' Ze moeten: 1. niet verleid worden 2. vast staan in het geloof 3. gefundeerd zijn in Christus Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20140720 O Beluister Download
Tekst: Handelingen 10:42-44 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
- Voorganger: Ds. M.C. Tanis
Datum: 20140720 A Beluister Download
Tekst: 2 Korinthe 5:9-10 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
'De gerichtsdag komt' 1. Die dag staat vast 2. Voor allen 3. Wat gebeurt er 4. Er is levenstoekomst Voorganger: Ds. M.C. Tanis
Datum: 20140713 O Beluister Download
Tekst: 2 Kronieken 20:6-12 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
'Josafats gebed om hulp' 1. De God tot wie dit gebed gericht is 2. De nood die in dit gebed naar voren komt 3. De verwachting die in dit gebed wordt uitgesproken Voorganger: Ds. W. van Sorge
Datum: 20140713 A Beluister Download
Tekst: 2 Kronieken 20:18-21, 26 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
'Dankzegging rondom de strijd tegen de vijanden' 1. Dankzegging voor de strijd 2. Dankzegging na de overwinning Voorganger: Ds. W. van Sorge
Datum: 20140706 O Beluister Download
Tekst: Kolossensen 1:28-2:3 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
'Paulus verkondigt Christus' 1. De strijd door Hem 2. De vrucht uit Hem 3. De schatten in Hem Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20140706 A Beluister Download
Tekst: H.C. zondag 3, DaniŽl 9:1-10 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
- Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20140629 O Beluister Download
Tekst: Kolossensen 1:27b Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Bediening H.A. Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20140629 A Beluister Download
Tekst: Kolossensen 1:23b-2:2 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Nabetrachting H.A. - 'Paulus als dienaar van Christus' 1. Hij lijdt voor Christus 2. Hij verkondigt Christus 3. Hij zoekt vrucht uit Christus Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20140626 A Beluister Download
Tekst: - Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Informatiebijeenkomst IsraŽlreis - presentatie dhr. Jakob Nof Voorganger: -
Datum: 20140622 O Beluister Download
Tekst: Kolossensen 1:13-21-23 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Voorbereiding H.A. - 'Het grote voorrecht van de gelovigen te Kolosse' 1. Vervreemding 2. Verzoening 3. Volharding Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20140622 M Beluister Download
Tekst: Einde zondagsschool seizoen Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
afscheid meester Martijn de Bakker Voorganger: Zondagsschool "Obadja"
Datum: 20140622 A Beluister Download
Tekst: H.C. zondag 2, Romeinen 3:10-26 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
- Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20140619 A Beluister Download
Tekst: Psalm 27:8m Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Bidstond Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20140615 O Beluister Download
Tekst: Markus 5:30-34 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Leesdienst - 'De redding van de bloedvloeiende vrouw' - Genezing en vrede - preek van ds. F. Bakker Voorganger: ouderling B.J. de Bakker
Datum: 20140615 M Beluister Download
Tekst: Zacharia 9:11-12 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Leesdienst - 'Bevrijding voor de gebondenen Sions' 1. De ellende voor hun bevrijding 2. De grond van hun bevrijding 3. Het heil op hun bevrijding - preek van ds. D. Slagboom Voorganger: ouderling G. Born
Datum: 20140609 O Beluister Download
Tekst: Kolossensen 1:15-20 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
2e Pinksterdag - 'De Heilige Geest verheerlijkt Christus' In relatie tot... 1. God 2. de schepping 3. de Kerk Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20140608 O Beluister Download
Tekst: Handelingen 2:4a Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
1e Pinksterdag - Belijdenisdienst - 'De Heilige Geest' 1. Hij verheerlijkt 2. Hij onderwijst 3. Hij geeft troost Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20140608 M Beluister Download
Tekst: Pinksterfeest Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
vertelling: Lianne van der Hel - leiding: Florian Quik Voorganger: Zondagsschool "Obadja"
Datum: 20140608 A Beluister Download
Tekst: H.C. zondag 1 vraag 2, Romeinen 7:18-8:17 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
1e Pinksterdag Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20140601 O Beluister Download
Tekst: Kolossensen 1:12-14 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
'Paulus dankt de Heere' 1. De heerlijke erfenis 2. Het bevrijdend licht 3. Het verlossend bloed Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20140601 A Beluister Download
Tekst: H.C. zondag 1 vraag 1, 1 Petrus 1 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
- Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20140530 T Beluister Download
Tekst: Johannes 15:1-11 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Huwelijksbevestiging van Martijn Lenting en Alinda den Hoed Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20140529 O Beluister Download
Tekst: HebreŽn 9:24 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Hemelvaartsdag - 'Christus is ingegaan in het heiligdom' 1. Het beeld 2. De werkelijkheid 3. De zegeningen Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20140525 O Beluister Download
Tekst: Kolossensen 1:9-11 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
'Het gebed van Paulus voor de Kolossensen' 1. De noodzaak van dit gebed 2. De inhoud van dit gebed 3. De vrucht op dit gebed Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20140525 A Beluister Download
Tekst: H.C. zondag vraag 1, Romeinen 3:21-31 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
- Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20140522 T Beluister Download
Tekst: MattheŁs 6:33 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Huwelijksbevestiging van Paulus Looij en Joanne Dijkgraaf Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20140518 O Beluister Download
Tekst: 1 Petrus 5:2-4 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Bevestiging ouderling P.C. Looij - 'Het werk van de ambtsdrager' 1. De roeping tot dit werk 2. Hoe dit werk moet plaatsvinden 3. De beloning op dit werk Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20140518 A Beluister Download
Tekst: Kolossensen 1:1-8 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
'De heerlijkheid van het evangelie van Jezus Christus' 1. De bewogenheid 2. De komst 3. De vrucht Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20140511 O Beluister Download
Tekst: Kolossensen 1:2a Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
'Paulus schrijft een brief aan de gemeente te Kolosse' Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20140511 A Beluister Download
Tekst: 2 Kronieken 7:14 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
'Een oproep tot verootmoediging' 1. Het oordeel van God 2. De eis van bekering 3. De belofte van genade Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20140509 T Beluister Download
Tekst: Deuteronomium 33:27a Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Huwelijksbevestiging van Maarten Buth en Marga van der Hel Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20140504 O Beluister Download
Tekst: Job 1:5 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
'De rechtvaardigheid van Job' 1. Job zelf 2. Job in zijn gezin 3. Job bij zijn naaste Voorganger: Ds. A. Hoekman
Datum: 20140504 A Beluister Download
Tekst: Johannes 21:17 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
'Hebt gij Mij lief?' 1. Een indringende vraag 2. Een openbarende vraag 3. Een onthullende vraag Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20140427 O Beluister Download
Tekst: Johannes 20:24-29 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
'Thomas geloofd in de opgestane Christus' 1. Het ongeloof van Thomas 2. De liefde van Christus 3. De noodzaak van geloof Voorganger: Ds. G.R. Procee

<< | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | >>


Pagina's: 151 - Aantal: 7550 - www.cgkmiddelharnis.nl