Steun ons
Home | Contact | Uitleg

Prekenarchief Chr. Ger. Kerk Middelharnis

  
 
 
Datum: 20140421 O Beluister Download
Tekst: Handelingen 13:34 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
2e Paasdag - 'De Paasprediking van Paulus in de synagoge van AntiochiŽ' 1. Dat is de prediking van Christus 2. Dat is de prediking van het geloof in Christus Voorganger: Ds. J.M.J. Kieviet
Datum: 20140420 O Beluister Download
Tekst: Lukas 24:5-7 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
1e Paasdag - 'Het eerste getuigenis van de opstanding van Christus' 1. Het feit 2. De vrucht 2. De troost Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20140420 M Beluister Download
Tekst: Paasfeest Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
paasvertelling: Maarten Buth Voorganger: Zondagsschool "Obadja"
Datum: 20140420 A Beluister Download
Tekst: Jesaja 25:8a Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
1e Paasdag - 'Christus staat op uit de dood' 1. De strijd 2. De overwinning 3. De eindoverwinning Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20140418 A Beluister Download
Tekst: Klaagliederen 1:12 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Goede Vrijdag - 'Het lijden van de Christus' 1. De diepte 2. De betaling 3. De oproep daarin Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20140413 O Beluister Download
Tekst: Johannes 28:31-37, Zacharia 12:10-13:1 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
'Jezus is waarlijk gestorven' 1. Als een volkomen Lam 2. Als een doorstoken Zaligmaker Voorganger: Ds. K. Visser
Datum: 20140413 A Beluister Download
Tekst: Psalm 10:14 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
'Gij aanschouwt de moeite en het verdriet opdat men het in Uw hand legge' 1. Het aanschouwen van God 2. De overgave aan God Voorganger: Ds. K. Visser
Datum: 20140410 M Beluister Download
Tekst: Ouderenmiddag Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
dhr. G. Slootweg - 'Koningin Wilhelmina' Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20140408 A Beluister Download
Tekst: Markus 6:7-13 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Bijbellezing Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20140406 O Beluister Download
Tekst: Lukas 22:19-20 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Bediening H.A. Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20140406 A Beluister Download
Tekst: Lukas 22:27 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Nabetrachting H.A. - 'De dienende Christus' 1. Zijn liefde 2. Zijn lijden 3. Zijn leiding Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20140403 A Beluister Download
Tekst: De toekomstverwachting van IsraŽl bij Isaac da Costa Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
- Voorganger: br. K. van Walsem
Datum: 20140402 A Beluister Download
Tekst: Lukas 22:18 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Bidstond Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20140330 O Beluister Download
Tekst: Lukas 22:15 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Voorbereiding H.A. - 'Christus begeert dit Pascha te vieren' 1. Om zijn God 2. Om Zichzelf 3. Om Zijn discipelen Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20140330 A Beluister Download
Tekst: Genesis 18:23 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
'Christus in Zijn lijden' Christus als: 1. de Rechtvaardige 2. de Borg 3. de Zaligmaker van Zijn volk Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20140326 A Beluister Download
Tekst: De geschiedenis van IsraŽl van 1870-1948 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
- Voorganger: br. A. Douw
Datum: 20140325 A Beluister Download
Tekst: Markus 6:1-6 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Bijbellezing Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20140323 O Beluister Download
Tekst: Jesaja 63:3a Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
'Ik heb de pers alleen getreden' 1. Gods toorn 2. Gods verlossing 3. Gods grote liefde Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20140323 A Beluister Download
Tekst: H.C. zondag 52 vraag 128-129, MattheŁs 7:1-12 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
- Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20140320 M Beluister Download
Tekst: Ouderenmiddag Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
- Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20140319 A Beluister Download
Tekst: De geschiedenis van IsraŽl van 70 tot 1870 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
- Voorganger: br. A. Douw
Datum: 20140316 O Beluister Download
Tekst: MattheŁs 26:36-46 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
'Christus die Zichzelf ten slachtoffer overgeeft' 1. Door welke angst dit heen gaat 2. Welke straf dit vraagt 3. Tot welke overwinning dit voert Voorganger: Ds. G.J. Capellen
Datum: 20140316 A Beluister Download
Tekst: MattheŁs 16:26-27 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
'De eeuwige waarde van de ziel' 1. Verlies 2. Vergelding 3. Verloochening Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20140315 A Beluister Download
Tekst: Gemeenteavond voor opvoeders - 'Seksuele opvoeding' Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
- Voorganger: Marieke de Vries
Datum: 20140312 M Beluister Download
Tekst: 1 Koningen 18:36-37 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Biddag - 'De Heere is God' - Achab en Elia - De Heere en Bašl Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20140312 A Beluister Download
Tekst: Deuteronomium 5:29a Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Biddag - 'De vreze des Heeren' 1. De inhoud 2. De reden 3. De bron 4. De vrucht Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20140309 O Beluister Download
Tekst: MattheŁs 16:24-25 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
'Het volgen van Jezus' 1. De diepte 2. De zegen 3. De noodzaak Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20140309 A Beluister Download
Tekst: H.C. zondag 52 vraag 127, Jakobus 1:1-18 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
- Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20140307 T Beluister Download
Tekst: Psalm 146:5 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Huwelijksbevestiging van Dirk Compagner en Marieke van Oostenbrugge Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20140302 O Beluister Download
Tekst: MattheŁs 16:21-23 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
'Christus kondigt Zijn lijden aan' 1. Onderwijs 2. Onbegrip 3. Onverzettelijkheid Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20140302 A Beluister Download
Tekst: H.C. zondag 51, MattheŁs 6:5-15, Romeinen 12:9-21 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
- Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20140227 A Beluister Download
Tekst: Zendingsavond Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
SDOK - 'De vervolgde kerk in Nigeria' Voorganger: br. Richard Groenenboom
Datum: 20140223 O Beluister Download
Tekst: MattheŁs 16:18-20 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
'Christus bouwt Zijn Kerk' Hij gebruikt daarvoor: 1. apostelen 2. sleutels 3. onoverwinlijke kracht Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20140223 A Beluister Download
Tekst: H.C. zondag 50, MattheŁs 6:19-34 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
- Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20140223 A01 Beluister Download
Tekst: Samenzang en preekbespreking Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
- Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20140216 O Beluister Download
Tekst: MattheŁs 16:13-17 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
'Christus onderwijst Zijn discipelen' 1. Een diepe vraag 2. Een rijk antwoord 3. Een heerlijke zegen Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20140216 A Beluister Download
Tekst: H.C. zondag 49, Psalm 86, MattheŁs 22:34-40 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
- Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20140209 O Beluister Download
Tekst: MattheŁs 16:5-12 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
'Jezus waarschuwt de discipelen voor de leer van de FarizeeŽn en SadduceeŽn' 1. Onbegrip 2. Gebrek aan vertrouwen 3. Een groot gevaar Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20140209 A Beluister Download
Tekst: H.C. zondag 48, Psalm 48 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
- Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20140202 O Beluister Download
Tekst: MattheŁs 16:1-4 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
'FarizeeŽn en SadduceeŽn verbinden zich tegen Christus' 1. Een teken uit de hemel begeert 2. Het teken van de tijden miskent 3. Het teken van Jona gegeven Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20140202 A Beluister Download
Tekst: H.C. zondag 47, Psalm 99, 1 Petrus 3:8-15 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
- Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20140126 O Beluister Download
Tekst: Johannes 9:1-7 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
'Jezus werkt de werken Gods' 1. Zijn werkterrein 2. Zijn werkdag 3. Zijn werkwijze Voorganger: Ds. P. Roos
Datum: 20140126 A Beluister Download
Tekst: Johannes 9:35-38 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
'Christus verklaart zichzelf' 1. Hij is verborgen 2. Hij is geopenbaard 3. Hij is gekomen Voorganger: Ds. P. Roos
Datum: 20140123 A Beluister Download
Tekst: Wisseling Jongerencoach: Jaco Hakkenberg - Arjan Smit Gemeente: Werkgroep Veldwerk Goeree-Overflakkee
opening: Ds. J.C. Breugem - spreker: Dhr. T. Stortenbeker Voorganger: -
Datum: 20140119 O Beluister Download
Tekst: HebreŽn 2:16 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Doopsbediening van Maurice Groenenboom - 'De helpende hand van de Hogepriester' 1. Niet voor de engelen 2. Maar voor Abrahams kinderen Voorganger: Ds. M.J. Kater
Datum: 20140119 A Beluister Download
Tekst: Markus 7:24 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
'Wil Jezus zich verborgen houden?' 1. Hij laat zich vinden 2. Hij laat zich overwinnen Voorganger: Ds. M.J. Kater
Datum: 20140114 A Beluister Download
Tekst: Markus 5:21-24 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Bijbellezing Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20140112 O Beluister Download
Tekst: Hooglied 5:10 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Bediening H.A. - 'Het antwoord van de bruid' Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20140112 A Beluister Download
Tekst: Hooglied 5:16m Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Nabetrachting H.A. - 'De schoonheid van Christus' 1. De beschrijving 2. De zekerheid 3. De consequenties Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20140109 M Beluister Download
Tekst: Ouderenmiddag Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
- Voorganger: Ds. G.R. Procee

<< | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | >>


Pagina's: 150 - Aantal: 7477 - www.cgkmiddelharnis.nl