Steun ons
Home | Contact | Uitleg

Prekenarchief Chr. Ger. Kerk Middelharnis

  
 
 
Datum: 20150525 O Beluister Download
Titel: HebreŽn 10:16-23, 2e Pinksterdag - Doopsbediening van Gerlina Brakke - 'Uitnodiging tot Christus' 1. De grond 2. De aansporing 3. De motivering Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20150524 O Beluister Download
Titel: Johannes 16:14, 1e Pinksterdag - 'De verheerlijking van Christus' 1. De noodzaak daarvan 2. De inhoud daarvan 3. De uitwerking daarvan Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20150524 M Beluister Download
Titel: Pinksterfeest 2015, vertelling: Florian Quik, leiding: Maarten Buth Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Pinksterfeest Voorganger: Zondagsschool "Obadja"
Datum: 20150524 A Beluister Download
Titel: 1 Petrus 3:18b-20a, 1e Pinksterdag - 'De overwinning van Christus wordt verkondigt' 1. Waar deze verkondigt wordt 2. Hoe deze verkondigt wordt 3. Wat is de uitwerking van deze verkondiging Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20150522 A Beluister Download
Titel: Muziekavond met bijdragen van diverse gemeenteleden, ingebruikname nieuwe orgel Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Muziekavond Voorganger: Jeugdvereniging +16 'Koop de waarheid, en verkoop ze niet'
Datum: 20150517 O Beluister Download
Titel: Psalm 24:7-10, 'De verheerlijking van Christus' 1. Zijn opgang 2. Zijn overwinning 3. Zijn beschrijving Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20150517 A Beluister Download
Titel: Openbaring 14:13, 'Zalige doden' 1. Wie zijn deze zaligen 2. Wat is de zaligheid 3. De zekerheid van de zaligheid Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20150514 O Beluister Download
Titel: Psalm 68:19, Hemelvaartsdag - 'De hemelvaart van Christus' 1. Hij is opgevaren 2. Hij heeft de overwinning behaald 3. Hij heeft gaven geschonken 4. Dit is voor opstandelingen Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20150510 O Beluister Download
Titel: Psalm 66, Jesaja 26:13-14, Jesaja 40:8b, 'De overdenking leidt tot belijden' 1. Wat wordt gezegd tegen de Heere 2. Het doen van 's Heeren Naam 3. De ondergang is zeker 4. Gods woord is eeuwig - 70 jaar bevrijding Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. M.C. Tanis
Datum: 20150510 A Beluister Download
Titel: Markus 10:27, 29-30, 'Jezus' herderlijk onderwijs onderweg' 1. In Zijn getuigenis spreekt Zijn hart 2. In Zijn verzekering spreekt Zijn waarheid Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. M.C. Tanis
Datum: 20150503 O Beluister Download
Titel: Titus 2:13, 'Paasperspectief' 1. Omdat Christus verscheen 2. Omdat Christus onderwijst 3. Omdat Christus komt Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. A. van de Weerd
Datum: 20150503 A Beluister Download
Titel: 2 TimotheŁs 2:19, 'Het evenwel van Gods fundament' 1. Waarvan dit spreekt 2. Waarop dit wijst 3. Waardoor dit openbaar komt Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. A. van de Weerd
Datum: 20150426 O Beluister Download
Titel: 1 Korinthe 15:25, 'De Koning op Zijn troon' 1. Zijn volmacht 2. Zijn almacht 3. Zijn overdracht Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. A.C. Uitslag
Datum: 20150426 A Beluister Download
Titel: Johannes 4:4, 40b, 'Samaria, het bijbelse hartland' 1. En Hij moest door Samaria gaan 2. En Hij bleef aldaar twee dagen Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. A.C. Uitslag
Datum: 20150423 M Beluister Download
Titel: Ouderenmiddag, Jacob Kaptein - 'Natuurfotografie als jonge passie' Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Ouderenmiddag Voorganger: br. B.J. de Bakker
Datum: 20150419 O Beluister Download
Titel: Galaten 2:20, 'Christus leeft in mij' 1. Leven door het kruis 2. Leven door het geloof 3. Leven door de liefde' Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. M. van der Sluys
Datum: 20150419 A Beluister Download
Titel: 1 Korinthe 2:2, NGB artikel 21, 'Allerlei vertroosting in de wonden van Christus' 1. Verzoening 2. Voldoening Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. M. van der Sluys
Datum: 20150412 O Beluister Download
Titel: Johannes 20:30-31, '...opdat gij gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zoon van God; en opdat gij, gelovende, het leven hebt in Zijn Naam.' Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20150412 A Beluister Download
Titel: Handelingen 26:8, 'De opstanding uit de doden' Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20150407 M Beluister Download
Titel: Markus - begin ontbreekt Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Bijbellezing Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20150406 O Beluister Download
Titel: MattheŁs 20:18a, 2e Paasdag - 'Laat ons opgaan naar Jeruzalem' Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. K. Hoefnagel
Datum: 20150405 O Beluister Download
Titel: Markus 16:6-7, 1e Paasdag - 'De opstanding van Christus uit de doden' 1. De werkelijkheid van deze opstanding 2. De grootheid van Gods genade 3. De belofte voor de toekomst Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20150405 M Beluister Download
Titel: Paasfeest Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Paasvertelling: Rianne de Geus Voorganger: Zondagsschool "Obadja"
Datum: 20150405 A Beluister Download
Titel: Lukas 24:36, 1e Paasdag - 'Jezus opgestaan uit de dood' 1. Hij vergadert Zijn volk 2. Hij openbaart Zich aan hen 3. Hij spreek vrede tot hen Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20150403 A Beluister Download
Titel: Klaagliederen 1:12b, Goede Vrijdag Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20150329 O Beluister Download
Titel: Zacharia 13:1, Bediening H.A. - 'Een fontein voor het huis van David' Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20150329 A Beluister Download
Titel: Zacharia 13:2, Nabetrachting H.A. - 'De zegen van de fontein Christus' 1. Een overvloed van zegen 2. Verlossing van het kwaad Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20150326 M Beluister Download
Titel: Ouderenmiddag, Fam. Rottier met fotopresentatie over Canada Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Ouderenmiddag Voorganger: br. B.J. de Bakker
Datum: 20150325 A Beluister Download
Titel: Zacharia 13:9b, Bidstond Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Bidstond Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20150322 O Beluister Download
Titel: Zacharia 13:7, 'Christus in Zijn lijden' 1. De Herder 2. Het zwaard 3. De schapen Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20150322 M Beluister Download
Titel: Oefenen voor Paasfeest Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Zondagsschool Voorganger: Zondagsschool "Obadja"
Datum: 20150322 A Beluister Download
Titel: H.C. zondag 15 vraag 39, Lukas 23:20-37 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20150320 A Beluister Download
Titel: Antisemitisme, opening: Ds. N. van der Want Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: IsraŽlavond Voorganger: dhr. C.G. van der Staaij
Datum: 20150315 O Beluister Download
Titel: Psalm 57:2, 'De toevlucht onder Gods vleugels' 1. De veiligheid van die plaats 2. De noodzakelijkheid van die plaats 3. De mogelijkheid van die plaats Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. M.A. Kempeneers
Datum: 20150315 A Beluister Download
Titel: MattheŁs 26:40-41, 'Het lijden van de Heere Jezus in Gethsťmanť' 1. De beker van de Vader 2. De slaap van Zijn discipelen Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. M.A. Kempeneers
Datum: 20150314 A Beluister Download
Titel: Gewetensvorming in de christelijke opvoeding Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Gemeenteavond Voorganger: dhr. J. Post
Datum: 20150311 M Beluister Download
Titel: Handelingen 16:25, Biddag - Paulus en Silas zingen lofzangen voor God 1. Paulus 2. De stokbewaarder 3. Onszelf Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20150311 A Beluister Download
Titel: Lukas 12:15, Biddag - 'Een waarschuwing tegen valse begeerten' 1. Menselijke dwaasheid 2. Goddelijke wijsheid 3. Noodzakelijk vertrouwen Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20150308 O Beluister Download
Titel: 1 Petrus 3:18a, 'Het lijden van Christus' 1. Het feit dat Hij geleden heeft 2. Hoe Hij geleden heeft 3. Waartoe Hij geleden heeft Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20150308 A Beluister Download
Titel: H.C. zondag 15 vraag 38, Johannes 18:28-40 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20150304 A Beluister Download
Titel: Markus 8:1-21 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Bijbellezing Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20150301 O Beluister Download
Titel: MattheŁs 17:24-27, 'Jezus betaalt de tempelbelasting' 1. Vernedering 2. Vrijstelling 3. Voldoening Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20150301 A Beluister Download
Titel: H.C. zondag 15 vraag 37, Jesaja 53 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20150225 R Beluister Download
Titel: Jeremia 31:3, Rouwdienst Lena Jacoba Hartman-van der Slik - 21 september 1932 - 20 februari 2015 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Rouwdienst Voorganger: Ds. M.J. Kater
Datum: 20150224 A Beluister Download
Titel: Condoleance Lena Jacoba Hartman-van der Slik - 21 september 1932 - 20 februari 2015 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Condoleance Voorganger: ouderling H.L. Groenenboom
Datum: 20150222 O Beluister Download
Titel: MattheŁs 16:22-23, 'Jezus verkondigt Zijn lijden' 1. Zijn onderwijs 2. Zijn sterven en opstanding 3. Zijn dierbaarheid Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20150222 A Beluister Download
Titel: H.C. zondag 14, Johannes 1:1-18 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20150219 M Beluister Download
Titel: Ouderenmiddag, Wim Grinwis met fotopresentatie over Flakkee van vroeger Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Ouderenmiddag Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20150215 O Beluister Download
Titel: Zacharia 12:10, 'De onvoorstelbare heerlijke belofte voor de toekomst van IsraŽl' 1. De bevrijding van IsraŽl 2. De bekering van IsraŽl 3. De boodschap voor ons Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. A.A. Egas
Datum: 20150215 A Beluister Download
Titel: MattheŁs 17:14-21, 'Een verloren gevecht' 1. Een pijnlijke ervaring 2. Een diepe aanklacht 3. Een aansporing tot geloof Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20150210 A Beluister Download
Titel: Markus 7:24-37 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Bijbellezing Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20150208 O Beluister Download
Titel: Jona 2:1-9, 'Gods wonderen in de buik van een vis' 1. Een gevangenis 2. Een bidvertrek 3. Een ontmoetingsplaats Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. D.H. Kranendonk
Datum: 20150208 A Beluister Download
Titel: MattheŁs 17:9-13, 'Christus onderwijst Zijn discipelen' 1. Het Messiasgeheim 2. Het Eliasgeheim 3. Het geheim van het lijden Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20150201 O Beluister Download
Titel: MattheŁs 17:1-8, 'De verheerlijking van Jezus' 1. Een voorbereiding voor Zijn lijden 2. Een versterking voor Zijn discipelen 3. Een vermaning voor ons Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20150201 A Beluister Download
Titel: H.C. zondag 13 vraag 34, Filippensen 2:1-11 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20150129 A Beluister Download
Titel: Zendingsavond - 'Stichting Evangelie en Moslims' Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Zendingsavond Voorganger: Ds. C. Rentier
Datum: 20150125 O Beluister Download
Titel: Lukas 18:15-17, Doopsbediening van Jenthe Born - 'Het onderwijs van Jezus over de kinderen' 1. Bestraffen 2. Uitnodigen 3. Ontvangen Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20150125 A Beluister Download
Titel: H.C. zondag 13 vraag 33, Johannes 1:1-18 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20150121 A Beluister Download
Titel: Lukas 18:1-8, Bidstond - 'De onrechtvaardige rechter' Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Bidstond Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20150118 O Beluister Download
Titel: Hooglied 2:16, 1 Johannes 4:7-21, Bediening H.A. - 'Mijn Liefste is mijn, en ik ben Zijn, Die weidt onder de leliŽn' Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20150118 A Beluister Download
Titel: Hooglied 2:15, Nabetrachting H.A. - 'Toewijding aan de Heere' 1. De wijngaard 2. De vossen 3. Het vangen Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20150115 M Beluister Download
Titel: Ouderenmiddag, presentatie over Bangladesh door Teus en Anneke van Dieren Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Ouderenmiddag Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20150113 A Beluister Download
Titel: Markus 7:1-23 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Bijbellezing Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20150111 O Beluister Download
Titel: Hooglied 2:14, Voorbereiding H.A. - 'De liefelijke nodiging tot Christus' 1. De duif 2. De rots 3. De roeping Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20150111 A Beluister Download
Titel: H.C. zondag 12 vraag 32, 1 Petrus 2:1-10 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20150110 R Beluister Download
Titel: Psalm 146 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Rouwdienst Jan Verweij - 14 juni 1926 - 6 januari 2015 Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20150104 O Beluister Download
Titel: Zacharia 3:1-5, Leesdienst - 'De rechtvaardiging van Jozua de hogepriester' 1. Het voorwerp van die rechtvaardiging 2. Het onderwerp van die rechtvaardiging 3. De grond van die rechtvaardiging Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: ouderling W.A. den Boer
Datum: 20150104 M Beluister Download
Titel: Spreuken 8:34-36, 'De roep van de Wijsheid' 1. Een zaligspreking 2. Een belofte 3. Een waarschuwing Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. J.M.J. Kieviet
Datum: 20150103 R Beluister Download
Titel: Psalm 42:12 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Rouwdienst Kaatje Elizabeth Adriana van Dis-Peekstok - 27 oktober 1930 - 28 december 2014 Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20150101 O Beluister Download
Titel: Psalm 143:10, Nieuwjaarsdag - 'Gebed voor het nieuwe jaar' Dat is een gebed om... 1. bekering 2. lering 3. leiding Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20141231 A Beluister Download
Titel: Psalm 143:2 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Oudejaarsdag - 'Gebed voor oudjaar' 1. Afrekening 2. Afkeuring 3. Afbidding Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20141228 O Beluister Download
Titel: Exodus 1:15-21 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Doopsbediening van Lynn Zoeteweij - 'Strijd in de kraamkamer' 1. De partijen 2. De afloop Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20141228 A Beluister Download
Titel: Jesaja 12:3 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: 'Gods verlossing' 1. De genade 2. Het genot 3. Het gevolg Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20141226 O Beluister Download
Titel: Lukas 2:30 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: 2e Kerstdag - 'Simeon mag de zaligheid Gods in Christus zien' 1. Het uitzien naar de zaligheid Gods 2. Het ontvangen van de zaligheid Gods 3. Het loven van de zaligheid Gods Voorganger: Ds. K. Visser
Datum: 20141226 M Beluister Download
Titel: Kerstfeest 2014 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: kerstvertelling: dhr. M. van der Baan - vrije vertelling: dhr. C. de Geus - leiding: dhr. F.J. Quik Voorganger: Zondagsschool "Obadja"
Datum: 20141225 O Beluister Download
Titel: Lukas 2:7a Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: 1e Kerstdag - 'De komst van Jezus Christus' 1. Wie is Hij? 2. Waarom kwam Hij? 3. Voor wie kwam Hij? Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20141225 A Beluister Download
Titel: Johannes 1:14 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: 1e Kerstdag - 'Het Woord is vlees geworden' 1. Zijn naturen 2. Zijn verdiensten Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20141221 O Beluister Download
Titel: Jesaja 11:11-16 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: 4e Adventszondag - 'Adventsverwachting voor IsraŽl' 1. De interpretatie 2. De verlossing 3. De overwinning 4. De heerlijkheid Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20141221 M Beluister Download
Titel: Oefenen voor Kerstfeest Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: - Voorganger: Zondagsschool "Obadja"
Datum: 20141221 A Beluister Download
Titel: Lukas 1:31 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: 4e Adventszondag - 'De geboorteaankondiging van Jezus' 1. Zijn wonderlijke geboorte 2. Gods overweldigende genade 3. Zijn gezegende naam Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20141217 M Beluister Download
Titel: Ouderenmiddag Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerstviering Voorganger: Ds. G.R. Procee, diakenen
Datum: 20141216 M Beluister Download
Titel: Kerstfeest onderbouw Groen van Prinstererschool Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: - Voorganger: Groen van Prinstererschool
Datum: 20141214 O Beluister Download
Titel: Jesaja 11:10 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: 3e Adventszondag - 'De Verlosser van de heidenen' 1. Hij wordt opgericht 2. Hij wordt begeert 3. Hij geeft rust Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20141214 A Beluister Download
Titel: H.C. zondag 12 vraag 13, Lukas 4:16-32 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: 3e Adventszondag Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20141207 O Beluister Download
Titel: Jesaja 11:6-9 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: 2e Adventszondag - 'Vrede op aarde als het resultaat van het werk van Christus' Deze vrede wordt: 1. geÔllustreerd 2. verworven 3. beleefd Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20141207 A Beluister Download
Titel: H.C. zondag 11, Handelingen 4:1-12 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: 2e Adventszondag Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20141130 O Beluister Download
Titel: Jesaja 11:2-5 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: 1e Adventszondag - 'Jesaja beschrijft de komende Christus' 1. Hij is gevuld met Gods Geest 2. Hij is volmaakt rechtvaardig 3. Hij neemt wraak over de goddelozen Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20141130 A Beluister Download
Titel: H.C. zondag 10, Romeinen 8:18-30 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: 1e Adventszondag Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20141125 A Beluister Download
Titel: Markus 6:30-56 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Bijbellezing Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20141123 O Beluister Download
Titel: Psalm 27:4 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: 'Eťn ding heb ik van de Heere begeert...' Voorganger: Ds. R. Kok
Datum: 20141123 A Beluister Download
Titel: 2 Kronieken 24:2, 17 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: 'De godsdienstige maar onbekeerde koning Joas' 1. Zijn regeringsperiode ten tijde van hogepriester Jojada 2. Zijn regeringsperiode na het sterven van hogepriester Jojada Voorganger: Ds. H.H. de Haan
Datum: 20141120 M Beluister Download
Titel: Ouderenmiddag Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Presentatie over Johannes Hus Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20141119 A Beluister Download
Titel: EzechiŽl 18:29c Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Bidstond - 'Zijn niet uw wegen onrecht?' Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20141117 O Beluister Download
Titel: Jesaja 11:1 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: 'God bewerkt verlossing' 1. Een groot bos 2. Een boomstronk 3. Een groene scheut 4. Een rijpe vrucht Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20141117 A Beluister Download
Titel: H.C. zondag 9, Jesaja 45:11-25 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: - Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20141112 A Beluister Download
Titel: Markus 6:14-29 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Bijbellezing Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20141109 O Beluister Download
Titel: Filemon 8-25 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: 'Paulus verzoekt Filemon om Onesimus terug te nemen' 1. De gronden 2. De genade 3. De gevolgen Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20141109 A Beluister Download
Titel: H.C. zondag 8, Jesaja 40:12-18, Johannes 16:5-15 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: - Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20141105 M Beluister Download
Titel: Johannes 6:1-15 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Dankdag - 'De wonderbare spijziging' 1. De nood 2. De volheid 3. Het teken Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20141105 A Beluister Download
Titel: Deuteronomium 10:12-13 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Dankdag - 'De ware dankbaarheid' 1. De reden daarvoor 2. De inhoud daarvan Voorganger: Ds. G.R. Procee

<< | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | >>


Pagina's: 78 - Aantal: 7777 - www.cgkmiddelharnis.nl