Steun ons
Home | Contact | Uitleg

Prekenarchief Chr. Ger. Kerk Middelharnis

  
 
 
Datum: 20140727 O Beluister Download
Tekst: Efeze 1:7a Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Kerkdienst na vliegramp #MH17 - 'De roep om troost' 1. De noodzaak van deze troost 2. Waar deze troost te vinden is 3. Het gevaar om deze troost te verwerpen Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20140727 A Beluister Download
Tekst: Kolossensen 2:4-10 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
'Paulus vermaant de Kolossensen' Ze moeten: 1. niet verleid worden 2. vast staan in het geloof 3. gefundeerd zijn in Christus Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20140720 O Beluister Download
Tekst: Handelingen 10:42-44 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
- Voorganger: Ds. M.C. Tanis
Datum: 20140720 A Beluister Download
Tekst: 2 Korinthe 5:9-10 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
'De gerichtsdag komt' 1. Die dag staat vast 2. Voor allen 3. Wat gebeurt er 4. Er is levenstoekomst Voorganger: Ds. M.C. Tanis
Datum: 20140713 O Beluister Download
Tekst: 2 Kronieken 20:6-12 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
'Josafats gebed om hulp' 1. De God tot wie dit gebed gericht is 2. De nood die in dit gebed naar voren komt 3. De verwachting die in dit gebed wordt uitgesproken Voorganger: Ds. W. van Sorge
Datum: 20140713 A Beluister Download
Tekst: 2 Kronieken 20:18-21, 26 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
'Dankzegging rondom de strijd tegen de vijanden' 1. Dankzegging voor de strijd 2. Dankzegging na de overwinning Voorganger: Ds. W. van Sorge
Datum: 20140706 O Beluister Download
Tekst: Kolossensen 1:28-2:3 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
'Paulus verkondigt Christus' 1. De strijd door Hem 2. De vrucht uit Hem 3. De schatten in Hem Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20140706 A Beluister Download
Tekst: H.C. zondag 3, DaniŽl 9:1-10 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
- Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20140629 O Beluister Download
Tekst: Kolossensen 1:27b Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Bediening H.A. Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20140629 A Beluister Download
Tekst: Kolossensen 1:23b-2:2 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Nabetrachting H.A. - 'Paulus als dienaar van Christus' 1. Hij lijdt voor Christus 2. Hij verkondigt Christus 3. Hij zoekt vrucht uit Christus Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20140626 A Beluister Download
Tekst: - Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Informatiebijeenkomst IsraŽlreis - presentatie dhr. Jakob Nof Voorganger: -
Datum: 20140622 O Beluister Download
Tekst: Kolossensen 1:13-21-23 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Voorbereiding H.A. - 'Het grote voorrecht van de gelovigen te Kolosse' 1. Vervreemding 2. Verzoening 3. Volharding Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20140622 M Beluister Download
Tekst: Einde zondagsschool seizoen Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
afscheid meester Martijn de Bakker Voorganger: Zondagsschool "Obadja"
Datum: 20140622 A Beluister Download
Tekst: H.C. zondag 2, Romeinen 3:10-26 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
- Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20140619 A Beluister Download
Tekst: Psalm 27:8m Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Bidstond Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20140615 O Beluister Download
Tekst: Markus 5:30-34 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Leesdienst - 'De redding van de bloedvloeiende vrouw' - Genezing en vrede - preek van ds. F. Bakker Voorganger: ouderling B.J. de Bakker
Datum: 20140615 M Beluister Download
Tekst: Zacharia 9:11-12 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Leesdienst - 'Bevrijding voor de gebondenen Sions' 1. De ellende voor hun bevrijding 2. De grond van hun bevrijding 3. Het heil op hun bevrijding - preek van ds. D. Slagboom Voorganger: ouderling G. Born
Datum: 20140609 O Beluister Download
Tekst: Kolossensen 1:15-20 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
2e Pinksterdag - 'De Heilige Geest verheerlijkt Christus' In relatie tot... 1. God 2. de schepping 3. de Kerk Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20140608 O Beluister Download
Tekst: Handelingen 2:4a Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
1e Pinksterdag - Belijdenisdienst - 'De Heilige Geest' 1. Hij verheerlijkt 2. Hij onderwijst 3. Hij geeft troost Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20140608 M Beluister Download
Tekst: Pinksterfeest Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
vertelling: Lianne van der Hel - leiding: Florian Quik Voorganger: Zondagsschool "Obadja"
Datum: 20140608 A Beluister Download
Tekst: H.C. zondag 1 vraag 2, Romeinen 7:18-8:17 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
1e Pinksterdag Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20140601 O Beluister Download
Tekst: Kolossensen 1:12-14 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
'Paulus dankt de Heere' 1. De heerlijke erfenis 2. Het bevrijdend licht 3. Het verlossend bloed Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20140601 A Beluister Download
Tekst: H.C. zondag 1 vraag 1, 1 Petrus 1 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
- Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20140530 T Beluister Download
Tekst: Johannes 15:1-11 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Huwelijksbevestiging van Martijn Lenting en Alinda den Hoed Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20140529 O Beluister Download
Tekst: HebreŽn 9:24 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Hemelvaartsdag - 'Christus is ingegaan in het heiligdom' 1. Het beeld 2. De werkelijkheid 3. De zegeningen Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20140525 O Beluister Download
Tekst: Kolossensen 1:9-11 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
'Het gebed van Paulus voor de Kolossensen' 1. De noodzaak van dit gebed 2. De inhoud van dit gebed 3. De vrucht op dit gebed Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20140525 A Beluister Download
Tekst: H.C. zondag vraag 1, Romeinen 3:21-31 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
- Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20140522 T Beluister Download
Tekst: MattheŁs 6:33 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Huwelijksbevestiging van Paulus Looij en Joanne Dijkgraaf Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20140518 O Beluister Download
Tekst: 1 Petrus 5:2-4 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Bevestiging ouderling P.C. Looij - 'Het werk van de ambtsdrager' 1. De roeping tot dit werk 2. Hoe dit werk moet plaatsvinden 3. De beloning op dit werk Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20140518 A Beluister Download
Tekst: Kolossensen 1:1-8 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
'De heerlijkheid van het evangelie van Jezus Christus' 1. De bewogenheid 2. De komst 3. De vrucht Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20140511 O Beluister Download
Tekst: Kolossensen 1:2a Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
'Paulus schrijft een brief aan de gemeente te Kolosse' Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20140511 A Beluister Download
Tekst: 2 Kronieken 7:14 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
'Een oproep tot verootmoediging' 1. Het oordeel van God 2. De eis van bekering 3. De belofte van genade Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20140509 T Beluister Download
Tekst: Deuteronomium 33:27a Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Huwelijksbevestiging van Maarten Buth en Marga van der Hel Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20140504 O Beluister Download
Tekst: Job 1:5 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
'De rechtvaardigheid van Job' 1. Job zelf 2. Job in zijn gezin 3. Job bij zijn naaste Voorganger: Ds. A. Hoekman
Datum: 20140504 A Beluister Download
Tekst: Johannes 21:17 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
'Hebt gij Mij lief?' 1. Een indringende vraag 2. Een openbarende vraag 3. Een onthullende vraag Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20140427 O Beluister Download
Tekst: Johannes 20:24-29 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
'Thomas geloofd in de opgestane Christus' 1. Het ongeloof van Thomas 2. De liefde van Christus 3. De noodzaak van geloof Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20140427 A Beluister Download
Tekst: HebreŽn 11:35 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
'De opstanding van de doden' 1. De werkelijkheid 2. De troost 3. De gevolgen Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20140424 T Beluister Download
Tekst: Romeinen 12:12 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Huwelijksbevestiging van Remon Witte en Armanda van Groningen Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20140421 O Beluister Download
Tekst: Handelingen 13:34 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
2e Paasdag - 'De Paasprediking van Paulus in de synagoge van AntiochiŽ' 1. Dat is de prediking van Christus 2. Dat is de prediking van het geloof in Christus Voorganger: Ds. J.M.J. Kieviet
Datum: 20140420 O Beluister Download
Tekst: Lukas 24:5-7 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
1e Paasdag - 'Het eerste getuigenis van de opstanding van Christus' 1. Het feit 2. De vrucht 2. De troost Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20140420 M Beluister Download
Tekst: Paasfeest Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
paasvertelling: Maarten Buth Voorganger: Zondagsschool "Obadja"
Datum: 20140420 A Beluister Download
Tekst: Jesaja 25:8a Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
1e Paasdag - 'Christus staat op uit de dood' 1. De strijd 2. De overwinning 3. De eindoverwinning Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20140418 A Beluister Download
Tekst: Klaagliederen 1:12 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Goede Vrijdag - 'Het lijden van de Christus' 1. De diepte 2. De betaling 3. De oproep daarin Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20140416 A Beluister Download
Tekst: Zendingsavond met Hessel en Coby Visser Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Botswana Voorganger: Zendingscommissie
Datum: 20140413 O Beluister Download
Tekst: Johannes 28:31-37, Zacharia 12:10-13:1 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
'Jezus is waarlijk gestorven' 1. Als een volkomen Lam 2. Als een doorstoken Zaligmaker Voorganger: Ds. K. Visser
Datum: 20140413 A Beluister Download
Tekst: Psalm 10:14 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
'Gij aanschouwt de moeite en het verdriet opdat men het in Uw hand legge' 1. Het aanschouwen van God 2. De overgave aan God Voorganger: Ds. K. Visser
Datum: 20140410 M Beluister Download
Tekst: Ouderenmiddag Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
dhr. G. Slootweg - 'Koningin Wilhelmina' Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20140408 A Beluister Download
Tekst: Markus 6:7-13 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Bijbellezing Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20140406 O Beluister Download
Tekst: Lukas 22:19-20 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Bediening H.A. Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20140406 A Beluister Download
Tekst: Lukas 22:27 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Nabetrachting H.A. - 'De dienende Christus' 1. Zijn liefde 2. Zijn lijden 3. Zijn leiding Voorganger: Ds. G.R. Procee

<< | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | >>


Pagina's: 151 - Aantal: 7536 - www.cgkmiddelharnis.nl