Home | Contact | Uitleg | Steun ons | Recent gemist

Prekenarchief Chr. Ger. Kerk Middelharnis

  
 
 
Datum: 20180923 O Beluister Download
Titel: Romeinen 9:1-29 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20180923 A Beluister Download
Titel: Gemeente: -
Type: - Voorganger:
Datum: 20180921 A Beluister Download
Titel: Openingsavond verenigingsseizoen, 'In Apeldoorn staat een huis', spreker: Ds. M.J. Kater Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Verenigingen Voorganger: Centraal Verband
Datum: 20180920 A Beluister Download
Titel: Ouderenmiddag Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Ouderenmiddag Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20180916 O Beluister Download
Titel: HebreŽn 11:24-26, 'De keuze van Mozes' 1. Negatief tegenover Gods vijand 2. Positief tegenover Gods volk 3. Actief tegenover Gods Gezalfde Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: dhr. H. Bor
Datum: 20180916 A Beluister Download
Titel: Psalm 73:23-24, 'Gij hebt mijn rechterhand gevat' 1. Om mij in het licht te stellen 2. Om mij te leiden in Uw raad 3. Om mij te brengen in Uw heerlijkheid Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: dhr. H. Bor
Datum: 20180909 O Beluister Download
Titel: Psalm 81:11, Doopsbediening van Maurice Buth, Sem Brakke, Stijn Buth, 'Een oproep aan verbondskinderen' 1. Vrije liefde 2. Vrije nodiging 3. Heerlijke belofte Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20180909 A Beluister Download
Titel: NGB artikel 19, Johannes 1:1-14 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20180902 O Beluister Download
Titel: Openbaring 1:17-18, 'Christus' levensonderwijs op Patmos' 1. De vrees van Johannes 2. De troost van de Borg 3. De macht van de Koning Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: kandidaat J.C. Pronk
Datum: 20180902 A Beluister Download
Titel: Jesaja 66:22-24, 'De Heere komt' 1. De Heere toont genade 2. De Heere vraagt om aanbidding 3. De Heere geeft beloften Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: kandidaat J.C. Pronk
Datum: 20180831 A Beluister Download
Titel: Concert - Met medewerking van: Christelijk mannenkoor "Door eendracht verbonden" o.l.v. Cornť de Geus, Andrť Knevel (orgel), Liselotte Rokyta (panfluit) Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Concert Voorganger: Andrť Knevel (orgel), Liselotte Rokyta (panfluit), Mannenkoor D.E.V.
Datum: 20180826 O Beluister Download
Titel: HebreŽn 12:16-17, 'Jakob en Ezau en hun relatie tot de zegen van de Heere' - Ezau als waarschuwing' 1. Zijn onverschilligheid 2. Zijn teleurstelling Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. P. den Butter
Datum: 20180826 A Beluister Download
Titel: Genesis 48:3-4a, 15-16, 'Jakob en Ezau en hun relatie tot de zegen van de Heere' - Jakob als voorbeeld tot navolging Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. P. den Butter
Datum: 20180821 R Beluister Download
Titel: Gemeente: -
Type: - Voorganger:
Datum: 20180819 O Beluister Download
Titel: Lukas 16:27-31, 'Het tweede gebed van de rijke man' 1. De bedoeling van dit gebed 2. De spijt vertoond in dit gebed 3. Het antwoord op dit gebed Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20180819 A Beluister Download
Titel: Nahum 3, 'De ondergang van Ninevť' Deze is: 1. totaal 2. een straf 3. een prediking aan ons Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20180812 O Beluister Download
Titel: Lukas 16:19-26, 'De rijke man in de hel' 1. Waarom hij daar is 2. Wat hij daar gebeden heeft 3. Het antwoord dat hij kreeg Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20180812 A Beluister Download
Titel: Nahum 1:15-2:13 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20180805 O Beluister Download
Titel: Lukas 16:19-23, 'De rijke man en de arme Lazarus' 1. Hun deel 2. Hun rijkdom 3. Hun armoede Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20180805 A Beluister Download
Titel: Nahum 1:1-14 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20180729 O Beluister Download
Titel: 2 Koningen 5: 1-3, 'Gods genade in het leven van Našman de SyriŽr - deel 1' 1. Een eerste kennismaking met Našman 2. De ernstige kwaal van Našman 3. De kleine evangeliste bij Našman Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. A.J.T. Ruis
Datum: 20180729 A Beluister Download
Titel: 2 Koningen 5: 4-8, 'Gods genade in het leven van Našman de SyriŽr - deel 2' 1. Našman en de koning van SyriŽ 2. Našman en de koning van IsraŽl 3. Našman en de Koning der koningen Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. A.J.T. Ruis
Datum: 20180722 O Beluister Download
Titel: Psalm 81:11b, 'Opent uwe mond' Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Leesdienst Voorganger: ouderling A.B.C. van Dis
Datum: 20180722 A Beluister Download
Titel: Romeinen 8:8-9, 'In het vlees of in de Geest' 1. De zwaartekracht van het zondeleven 2. De aantrekkingskracht van de Geest 3. De toetsing voor het krachtige werk van de Geest Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.J. Capellen
Datum: 20180720 R Beluister Download
Titel: Psalm 23:1b, Rouwdienst Leendert Albregts - 16 december 1919 - 14 juli 2018 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Rouwdienst Voorganger: Ds. J.M.J. Kieviet
Datum: 20180715 O Beluister Download
Titel: Psalm 65:2-4, 'De lofzang van David' 1. De belijdenis die hij doet 2. De verzoening die hij ontvangt 3. De gelofte die bij betaald Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. J.M.J. Kieviet
Datum: 20180715 A Beluister Download
Titel: Handelingen 26:27-29, 'Paulus predikt Christus' 1. Christus dringend aangeprezen 2. Christus desondanks afgewezen Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. J.M.J. Kieviet
Datum: 20180708 O Beluister Download
Titel: Numeri 27:1-8, 'Het verzoek van de dochters van Zelafead' 1. De inhoud van hun verzoek 2. De inwilliging van hun verzoek 3. De uitwerking van hun verzoek Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Leesdienst Voorganger: ouderling G. Born
Datum: 20180708 M Beluister Download
Titel: HebreŽn 4:1-2, 'Christus roept ons tot de hemelse rust' 1. Door een belofte van hoop 2. Door een waarschuwing in liefde 3. Door een aansporing tot geloof Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: student W.J. van Gent
Datum: 20180701 O Beluister Download
Titel: Deuteronomium 6:5, 'De liefde tot God' 1. De redenen daarvoor 2. De eis daarvan 3. De weg daartoe Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20180701 A Beluister Download
Titel: NGB artikel 18, Lukas 1:26-38 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20180624 O Beluister Download
Titel: Handelingen 21:8-9, 'Filippus in Cesarea' 1. Zijn werk 2. Zijn gezin 3. Zijn gastvrijheid Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20180624 A Beluister Download
Titel: NGB artikel 17, Genesis 3:1-15 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20180617 O Beluister Download
Titel: Handelingen 8:36-38, Bediening H.A. Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20180617 A Beluister Download
Titel: Handelingen 8:39-40, Nabetrachting H.A. Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20180613 A Beluister Download
Titel: Psalm 51:19 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Bidstond Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20180610 O Beluister Download
Titel: Handelingen 8:26-35, Voorbereiding H.A. - 'Filippus verlaat Samaria' 1. Een onverwachte roeping 2. Goddelijke leiding 3. Gezegende prediking Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20180610 A Beluister Download
Titel: MattheŁs 22:12, Voorbereiding H.A. - 'Gods zaligheid verworpen' 1. De ernst 2. De ontmaskering 3. Het gevolg Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20180603 O Beluister Download
Titel: Handelingen 20:28, Bevestiging van diaken L.G. Albregts - 'De hoge roeping van een ambtsdrager' Deze roeping staat in betrekking tot: 1. zichzelf 2. de kudde 3. Christus Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20180603 A Beluister Download
Titel: Handelingen 8:9-25, 'Simon de tovenaar' 1. Zijn verdorvenheid 2. Zijn schijngeloof 3. Zijn gebrek aan bekering Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20180527 O Beluister Download
Titel: Handelingen 8:17, 'De komst van Gods Geest onder de Samaritanen' 1. Bekering 2. Uitstorting 3. Persoonlijk gevuld met de Geest Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20180527 A Beluister Download
Titel: 2 Korinthe 12:7-9a, 'Het (on)verhoorde gebed van Paulus' 1. Het kruis dat hij draagt 2. De weg die hij gaat 3. De kracht die hij krijgt Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.J. Post
Datum: 20180521 O Beluister Download
Titel: Ruth 1:16b, 2e Pinksterdag - Openbare geloofsbelijdenis - doopsbediening van L.A. van der Velde, Femke Spierenburg en Mijke Spierenburg - 'De keus van Ruth' 1. Dit was een beproefde keus 2. Dit was een besliste keus 3. Dit was een gezegende keus Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20180520 O Beluister Download
Titel: Johannes 14:16, 1e Pinksterdag - 'De gave van de Heilige Geest' 1. Het gebed van Christus 2. Het geschenk van de Vader 3. De aanwezigheid van de Geest Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20180520 M Beluister Download
Titel: Pinksterfeest 2018, vertelling: Cornť de Geus, leiding: Florian Quik Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Pinksterfeest Voorganger: Zondagsschool "Obadja"
Datum: 20180520 A Beluister Download
Titel: Handelingen 8:5, 1e Pinksterdag - 'Filippus naar Samaria' Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20180513 O Beluister Download
Titel: Handelingen 6:3, 'Filippus, een diaken vol wijsheid' Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20180513 A Beluister Download
Titel: EzechiŽl 37:14a Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20180510 O Beluister Download
Titel: HebreŽn 1:3b, Hemelvaartsdag - 'De hemelvaart van Christus' 1. Dit staat centraal in de schrift 2. Dit is een heerlijk heilsfeit 3. Dit is leerzaam voor ons Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20180506 O Beluister Download
Titel: Handelingen 6:1-7 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20180506 A Beluister Download
Titel: NGB artikel 16, Efeze 1:1-14 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20180429 O Beluister Download
Titel: Hosea 2:13, 'Gods oordeel, ons voordeel?' 1. Voeren 2. Lokken 3. Spreken Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: kandidaat J. van Vulpen
Datum: 20180429 A Beluister Download
Titel: 1 Johannes 5:14, 'Het gebed van een gelovige' Dat gebed: 1. wordt met vrijmoedigheid gedaan 2. is naar Gods wil 3. wordt zeker verhoord Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: kandidaat J. van Vulpen
Datum: 20180422 O Beluister Download
Titel: Kolossensen 3:11b, 'Christus is alles en in allen' 1. Zijn volheid 2. Zijn verdienste 3. Zijn volk Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20180422 A Beluister Download
Titel: NGB artikel 15, Romeinen 5:12-21 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20180422 A1 Beluister Download
Titel: Zingen na de kerkdienst Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Preekbespreking Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20180419 M Beluister Download
Titel: Ouderenmiddag Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Ouderenmiddag Voorganger: Ds. G.R. Procee, Fam. Rottier
Datum: 20180418 A Beluister Download
Titel: Markus 16 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Bijbellezing Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20180415 O Beluister Download
Titel: 1 Korinthe 15:28, 'De onderwerping van Christus aan de Vader' 1. Het tijdstip 2. De betekenis 3. De gevolgen Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20180415 A Beluister Download
Titel: NGB artikel 14, Genesis 2 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20180412 A Beluister Download
Titel: Gemeenteavond voor opvoeders - 'Biddend Bijbellezen' Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Gemeenteavond Voorganger: br. A.B.C. van Dis
Datum: 20180408 O Beluister Download
Titel: MattheŁs 27:52-53, 'Het laatste wonder aan IsraŽl' Dit is een teken van: 1. overwinning 2. oordeel 3. genade Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20180408 A Beluister Download
Titel: NGB artikel 13, Filippensen 4:10-19 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20180404 A Beluister Download
Titel: Kerkgeschiedenis - 'Eerste drie eeuwen christenvervolging' Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Lezing Voorganger: Centraal Verband, br. A. Douw
Datum: 20180402 O Beluister Download
Titel: Lukas 24:13-35, 2e Paasdag - 'Christus en de twee reizigers naar EmmaŁs' 1. Hun verdriet om Christus 2. Het onderwijs door Christus 3. De openbaring van Christus Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20180401 O Beluister Download
Titel: Lukas 24:5b-6, 1e Paasdag - 'De Heere Jezus is opgestaan' 1. Het zoeken naar Jezus 2. Het achterlaten door Jezus 3. Het luisteren naar Jezus Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20180401 M Beluister Download
Titel: Paasfeest - vertelling: dhr. F.J. Quik, leiding: dhr. F.J. Quik Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Paasfeest Voorganger: Zondagsschool "Obadja"
Datum: 20180401 A Beluister Download
Titel: Johannes 2:18-22, 1e Paasdag - 'Jezus' tempelwoord' 1. Beleden 2. Bespot 3. Vervuld Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20180330 A Beluister Download
Titel: Psalm 69:10, Goede Vrijdag Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20180329 A Beluister Download
Titel: Zendingsavond Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Zendingsavond Voorganger: Ds. C. van den Berg
Datum: 20180326 R Beluister Download
Titel: Psalm 10, Rouwdienst Sietje Jansen-Nelis - 21 september 1931 - 20 maart 2018 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Rouwdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20180325 O Beluister Download
Titel: HebreŽn 13:12, Bediening H.A. Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20180325 A Beluister Download
Titel: HebreŽn 13:13-16, Nabetrachting H.A. Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20180321 A Beluister Download
Titel: Jeremia 4:3 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Bidstond Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20180318 O Beluister Download
Titel: HebreŽn 13:9-10, Voorbereiding H.A. - 1. Een waarschuwing voor een weg die doodloopt 2. Een aanbeveling voor een weg die tot het leven leidt Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20180318 A Beluister Download
Titel: Zacharia 13:7, 'Gods zwaard ontwaakt' 1. Tegen de herder 2. Ten behoeve van de schapen Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. D. Bos
Datum: 20180315 M Beluister Download
Titel: Ouderenmiddag, presentatie over Afrika Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Ouderenmiddag Voorganger: Ds. G.R. Procee, Fam. T.C. van Dieren
Datum: 20180314 M Beluister Download
Titel: 2 Koningen 4:1-7, Biddag Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20180314 A Beluister Download
Titel: Jesaja 28:23-29, Biddag Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20180313 A Beluister Download
Titel: Markus 15:16-32 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Bijbellezing Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20180311 O Beluister Download
Titel: Romeinen 8:28-39, Doopsbediening van Matthew Born Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20180311 A Beluister Download
Titel: Lukas 23:34a, 'Christus bidt vanaf het kruis' 1. Waarom Hij bidt 2. Voor wie Hij bidt 3. Waartoe Hij bidt Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20180304 O Beluister Download
Titel: Lukas 22:41-44, 'Christus' diepe lijden in Gethsťmanť' 1. Zijn lijden in de hof verzwaard 2. Zijn versterking uit de hemel gegeven Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: kandidaat J.C. Pronk
Datum: 20180304 A Beluister Download
Titel: Amos 7:1-3, 'God ontfermt zich op het gebed van Zijn knecht' 1. God toont de straf 2. Amos vraagt vergeving 3. De Heere schenkt uitstel Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: kandidaat J.C. Pronk
Datum: 20180225 O Beluister Download
Titel: Romeinen 8:18-27, Doopsbediening van Ilse Buth Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20180225 A Beluister Download
Titel: Lukas 23:27-31, 'De wenende vrouwen van Jeruzalem' Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20180218 O Beluister Download
Titel: Romeinen 8:1-17, 'Het leven door de Geest' Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20180218 A Beluister Download
Titel: Johannes 19:17 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20180215 A Beluister Download
Titel: Ouderenmiddag, lezing: 'Het leven en werk van Rien Poortvliet' - spreker: dhr. K. Pater Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Ouderenmiddag Voorganger: Ds. G.R. Procee, dhr. K. Pater
Datum: 20180213 A Beluister Download
Titel: Markus 15:16-32 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Bijbellezing Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20180211 O Beluister Download
Titel: Romeinen 7:14-26, 'Ik ellendig mens' Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20180211 A Beluister Download
Titel: NGB artikel 12, Openbaring 4 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20180204 O Beluister Download
Titel: Romeinen 7:1-13, 'De functie van de wet' Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20180204 A Beluister Download
Titel: NGB artikel 11, Johannes 14:15-26 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20180131 O Beluister Download
Titel: 'Knutselen met genen, op weg naar de supermens' Gemeente: CSG Prins Maurits - Middelharnis
Type: Lezing Voorganger: Prof. dr. C.K. van der Ent
Datum: 20180130 A Beluister Download
Titel: Markus 15:1-15 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Bijbellezing Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20180128 O Beluister Download
Titel: Romeinen 6:15-23 Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20180128 A Beluister Download
Titel: Jesaja 32:2a Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20180121 O Beluister Download
Titel: Romeinen 5:18, Bediening H.A. Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee
Datum: 20180121 A Beluister Download
Titel: Romeinen 6:1-14, Nabetrachting H.A. Gemeente: Chr. Ger. Kerk Middelharnis
Type: Kerkdienst Voorganger: Ds. G.R. Procee

<< | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | >>


Pagina's: 86 - Aantal: 8569 - www.cgkmiddelharnis.nl